Walter Peeters (78) stapt uit politiek

Walter Peeters.
Foto Kos Walter Peeters.
Walter Peeters (78) had afgelopen donderdag zijn laatste zitting als OCMW-raadslid voor oppositiepartij N-VA. Hij geeft nu de fakkel door aan Chris De Smedt. Daarmee sluit Walter Peeters een lange loopbaan als Vlaams-Nationaal politicus af.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 werd Walter Peeters verkozen voor N-VA samen met zijn kleindochter Lotte Peeters. Omdat familieleden niet samen kunnen zetelen, gaf Walter de voorrang aan Lotte. Zelf nam hij een OCMW-mandaat op. "Vanaf het begin van de legislatuur liet ik weten dat ik half 2014 mijn mandaat wilde doorgeven aan een vrouwelijk N-VA-lid", zegt Peeters. Verpleegkundige Chris De Smedt zet zijn mandaat verder. "Ik blijf wel actief in de Hamse culturele verenigingen", aldus Peeters, die vanaf 1962 als huisarts actief was in Hamme. Zijn politieke carrière begon als gemeenteraadslid in Hamme van 1977 tot 1993 voor de Volksunie, vanaf 1994 zetelde hij voor de partij VOLKS. Dat deed hij tot 2000. Tijdens die jaren was hij ook senator voor de arrondissementen Dendermonde-Sint-Niklaas, hij was lid van de senaatscommissie Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden, lid van het Vlaams parlement en lid van het partijbestuur van de VU. Vanaf 1992 tot 2004 was Peeters voorzitter van het Aktiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid waar hij ook stichter van was. Op datzelfde moment was de man ook nationaal ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Sinds 2004 is de Hammenaar voorzitter van het Verbond van de Vlaamse Gepensioneerden. (KDBB)