Vredegerecht sluit de deuren

BURGEMEESTER WOEDEND NU INWONERS NAAR WETTEREN MOETEN UITWIJKEN

Het gebouw van het vredegerecht aan het Fonteinhof in Zele.
Foto De Bleser Het gebouw van het vredegerecht aan het Fonteinhof in Zele.
Het vredegerecht in Zele verdwijnt, en dus moeten inwoners voortaan naar Wetteren voor onder meer huurgeschillen. "Schandalig", reageert burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Heel wat Zelenaars hebben niet eens de mogelijkheden om naar Wetteren te gaan. Dendermonde of Lokeren zou logischer geweest zijn."

In het hele land verdwijnen binnenkort 29 zetels van het vredegerecht. Dat is de eerste fase van een plan van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Deze hertekening komt er op vraag van de rechterlijke orde en zal gepaard gaan met een aanzienlijke besparing van tijd en middelen, zowel voor de overheid als de rechtbanken zelf", motiveerde Geens dat plan. En één van die 29 'gedoemde' vredegerechten is dus dat van Zele aan het Fonteinhof.


In de vredegerechten worden zaken behandeld die betrekking hebben op het dagelijkse leven. Het gaat dan bijvoorbeeld over de toewijzing van alimentatie of voogdij. Maar ook huurgeschillen, leningen die niet tijdig betaald worden, onteigeningen en erfdienstbaarheden komen er aan bod. Het is bovendien doorgaans de eerste plaats waar mensen in contact komen met het gerecht. De vrederechter onderneemt dan een poging om partijen die een geschil hebben, te verzoenen.

Katrijn De Bleser

Slechte verbinding

Burgemeester Patrick Poppe is alvast niet te spreken over de nakende verdwijning van het vredegerecht in Zele. "We hebben er alles aan gedaan om het vredegerecht hier te houden", zegt hij. "Dertien jaar geleden hebben we een gebouw aangekocht en ingericht volgens de noden van het vredegerecht. Voor onze inwoners, waarvan een groot deel zich niet zomaar naar een stad kan verplaatsen, is het belangrijk dat het vredegerecht binnen de gemeentegrenzen blijft. Bovendien vinden we het al helemaal niet kunnen dat de Zelenaar nu naar Wetteren moet. Dat is niet meteen in de buurt en de verbindingen via het openbaar vervoer zijn slecht. Het vredegerecht in Lokeren of Dendermonde zou logischer geweest zijn. Als gemeentebestuur zijn we hier het slachtoffer van besparingen van hogerhand, nadat ook ons treinstation al gesloten werd en de Werkwinkel moest wijken."

Periodieke zittingen

In het plan van de overheid wordt wel de optie van zittingen 'sous l'arbre' opengehouden. Dat wil zeggen dat er onderhandeld kan worden om een gebouw van de gemeente te gebruiken voor periodieke zittingen. "Als die mogelijkheid er werkelijk is, dan zijn we zeker bereid om de bestaande rechtszaal ter beschikking te stellen", zegt Poppe. "Wat we met de rest van het gebouw zullen doen, weten we nog niet. Het gemeentehuis ligt in de buurt, dus misschien kunnen we er kantoren voor de gemeentediensten inrichten."


In een volgende fase worden vredegerechten in steden op één locatie samengebracht, en in een derde fase volgen de sluitingen van kleinere vredegerechten. Daar wordt dan ook het vredegerecht van Hamme in opgenomen. "Wij hebben daar nog geen officiële berichtgeving rond gekregen", zegt Hams burgemeester Herman Vijt. "Maar als Hamme in het vizier zou komen, dan zullen we er alles aan doen om het vredegerecht hier alsnog te houden. We zijn een grote gemeente met veel inwoners, dus een sluiting zien we niet zitten."