Verkeersplatform heeft zevenpuntenplan klaar

PARTIJEN WORDEN GEVRAAGD OM WERKPUNTEN IN HUN PROGRAMMA OP TE NEMEN

Eén van de zeven werkpunten in het programma is het uitbouwen van een kwaliteitsvol fietsnetwerk.
Foto Geert De Rycke Eén van de zeven werkpunten in het programma is het uitbouwen van een kwaliteitsvol fietsnetwerk.
Verkeersplatform Hamme heeft een zevenpuntenprogramma klaar met werkpuntjes voor de verkeersveiligheid in de gemeente. Ze vragen nu aan de politieke partijen om de werkpunten op te nemen in hun programma. Wij zetten ze eens op een rijtje.

Kwaliteitsvol fietsnetwerk uitbouwen


"Eerst moet in kaart gebracht worden waar de meeste fietsverplaatsingen te verwachten zijn. Aan de hand daarvan kan een fietsnetwerk uitgebouwd worden. Vanuit alle dorpskernen en wijken zijn er veilige fietspaden nodig die leiden naar de kerngemeente en die aansluiting geven op het nieuwe fietspad langs de N41", klinkt het bij Verkeersplatform Hamme. "Een concreet voorbeeld is de heraanleg van het fietspad van de Neerstraat vanuit Moerzeke naar de N41. Zeker ook de Strijderslaan. De parkeerstrook kan er opgeofferd worden om een veilig fietspad aan te leggen. Eigenlijk heeft de hele straat een heraanleg nodig."


Uitbouw voetpadenbeleid


"Alle openbare gebouwen en voetpaden moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelpatiënten, buggy's en mensen met een looprek." Concreet stelt het Verkeersplatform voor om een inventaris op te maken van alle openbare gebouwen en te bekijken waar het nodig is om ingrepen uit te voeren. "Ook is er nood aan veilige oversteekplaatsen."


Schoolroutekaart verder uitwerken


Hamme heeft sinds kort een schoolroutekaart. "Maar die kan nog verbonden worden met de omliggende gemeenten. Een fietspad dat stopt aan een gemeentegrens, daar heeft een fietser weinig aan. Bovendien kunnen er schoolstraten ingevoerd worden met signalisatie die gemakkelijk te bedienen is."


Actief preventiebeleid


"Een actief verkeersbeleid is in de eerste plaats gericht op preventie, eventueel gevolgd door repressieve maatregelen, maar steeds in overleg met verschillende belanghebbende actoren."


Daarvoor is een gemeentelijk preventieplan nodig. "Ook streng optreden tegen fout parkeren op voet- en fietspaden kan daarbij helpen."


Organiseren van inspraakkanalen


"We moeten de mensen en organisaties zoveel mogelijk actief betrekken in het verkeersbeleid aan de hand van hoorzittingen, de verkeersraad meer openstellen voor discussie en overleg en het Verkeersplatform Hamme erkennen als volwaardige partner in het verkeersveiligheidsbeleid."


Waarborgen van basismobiliteit


"Niet iedereen beschikt over een auto. Vanuit elke dorps- of woonkern moet er een basis aan dienstverlening zijn."


Organiseren en ondersteunen


van acties rond verkeersveiligheid


"Nog meer samenwerken met scholen en bestaande initiatieven meer ondersteunen. We denken aan acties rond opvallen in het verkeer zoals 'Zien en gezien worden'."