Geen ondergrondse parking, wel Vikingmuseum

SP.A HEEFT ALTERNATIEF PLAN KLAAR VOOR HERINRICHTING MARKTPLEIN

Het alternatief plan van sp.a met links in beeld de bestaande Winterkapel, centraal het voorgestelde evenementenplein en uiterst rechts het voorgestelde Vikingmuseum.
Foto Arjen Van Moerzeke Het alternatief plan van sp.a met links in beeld de bestaande Winterkapel, centraal het voorgestelde evenementenplein en uiterst rechts het voorgestelde Vikingmuseum.
Oppositiepartij sp.a heeft een alternatief plan klaar voor de herinrichting van het Marktplein en de omgeving ervan. Een filmpje met de voorstelling van de plannen werd op sociale media al massaal bekeken. Sp.a stelt onder andere voor om de ondergrondse parking achterwege te laten en het geld te gebruiken voor onder andere een Vikingmuseum.

Enkele maanden geleden deden de meerderheidspartijen Open Vld en CD&V de plannen voor het Marktplein en de omgeving ervan uit de doeken. De herinrichting van het plein kadert in het plan 'Hamme2020' waarin verschillende projecten het centrum aantrekkelijker moeten maken.


In de plannen is onder andere voorzien dat het centrum verkeersluw wordt gemaakt, auto's verhuizen naar een ondergrondse parking, de bibliotheek wordt ondergebracht in de vernieuwde Winterkapel en de Academie wordt helemaal vernieuwd. Ook wordt er extra ruimte gecreëerd voor handelspanden.

Alternatief plan

Met 'Hamme Vooruit' komt oppositiepartij sp.a nu met een alternatief plan. "In plaats van kritiek te geven vanuit de oppositie bieden we met ons voorstel een positief alternatief, dat verder bouwt op de goede elementen in dit project. We hopen dan ook dat alle Hammenaars hun mening geven", zegt sp.a-fractieleider Tom Vermeire. "In het huidig plan verliest Hamme de hele markt, er blijft amper een plein over die de naam waardig is. Wij stellen voor om er een groen Marktplein van te maken, dat groot genoeg is om evenementen te organiseren en dat in verbinding staat met de binnentuin van de Academie."

Geen ondergrondse parking

Sp.a juicht de huisvesting van de bibliotheek in de Winterkapel toe, net als het cultuurcafé. "Over de voorziene oppervlakte voor de Academie blijven we echter wel kritisch", zegt sp.a-gemeenteraadslid André Raemdonck. "Als de lokalen amper zullen voldoen aan de huidige noden, hoe kan de Academie dan verder groeien? Daarom voorzien we een extra gebouw in ons plan."


De partij blijft zich ook nu nog steeds verzetten tegen de tweede ondergrondse parking. "Die kost meer dan 3,5 miljoen euro. Geld dat beter anders kan besteed worden. Als alternatief stellen we voor om één rijstrook in de Meulenbroekstraat in te richten als gratis bovengrondse parking. Daarnaast voorzien we enkele plaatsen voor kortparkeren aan de Academie."

Vikingmuseum

Tot slot heeft sp.a Hamme een extraatje klaar. "Een Vikingmuseum op de markt. Hamme heeft aan de collectie van het museum Van Bogaert-Wouters een collectie in handen die bij de top drie hoort in Europa. Die topcollectie willen we een toplocatie geven aan de rotonde waar nu de Wuitensvilla staat. Daarmee springt het Vikingmuseum meteen in het oog voor wie Hamme binnen rijdt", aldus Vermeire.


In het voorjaar van 2018 zal elke inwoner van Hamme de kans krijgen om ideeën en suggesties te geven tijdens informatiesessies. Info over de plannen van de meerderheid: www.hamme.be/creatieve-campus.