"Herinrichting is dringend nodig"

PARKEERPLAATSEN IN KAPELLESTRAAT VERDWIJNEN, RIJRICHTING WORDT OMGEDRAAID

Fietsers die de Kapellestraat in tegengestelde richting inrijden moeten uitwijken als ze een auto kruisen .
Foto's GDR Fietsers die de Kapellestraat in tegengestelde richting inrijden moeten uitwijken als ze een auto kruisen .
Volgend jaar wordt de Kapellestraat opnieuw aangelegd. De rijrichting van de winkelstraat in het centrum wordt omgedraaid en de parkeerplaatsen verdwijnen. Op die manier moet de centrumstraat veiliger worden voor de zwakke weggebruikers, oppositiepartij N-VA vraagt alvast om er een fietsstraat in te richten.

Het gemeentebestuur maakt werk van een nieuw mobiliteitsplan voor het centrum van de gemeente. Maar de Kapellestraat wordt nu uit dat plan gehaald om de verkeerssituatie er zo snel mogelijk te verbeteren. "Bij regen staat de straat al snel vol met plassen en ook voor fietsers is de situatie er niet ideaal. De rijrichting gaat nu vanaf het centrum richting Tweebruggenplein. Fietsers die er in tegengestelde richting rijden, wat toegelaten is, moeten uitwijken op het voetpad als ze een auto kruisen. Een gevaarlijke situatie in ons centrum die we zo snel mogelijk weg willen", vertelt schepen van Mobiliteit, Koen Mettepenningen (CD&V).

Tom De Loose van Recto Verso in zijn winkel in de Kapellestraat.
Foto's GDR Tom De Loose van Recto Verso in zijn winkel in de Kapellestraat.

Fietsstraat

In de plannen die voorliggen, wordt een nieuwe riolering voorzien en ook de bovenbouw wordt opnieuw ingericht. Na de werken zullen auto's enkel nog van het Tweebruggenplein in de richting van het centrum kunnen rijden, de parkeerplaatsen in de straat verdwijnen, de straat wordt een zone dertig en er komt een fietssugestiestrook voor fietsers die in de richting van het Tweebruggenplein rijden. Oppositiepartij N-VA stelt meteen voor om de Kapellestraat in te richten als fietsstraat. "Zoals de plannen nu voorliggen, zal de auto nog steeds voorrang hebben op de fietser. Daarmee zal de veiligheid van de fietser niet opgelost worden, zeker niet met de aanleg van een fietssugestiestrook. Zo'n strook geeft net een vals gevoel van veiligheid", zegt François Van den Broeck (N-VA). "De parkeerplaatsen verdwijnen zodat het gedeelte van de rijbaan breder wordt en zodat auto's net sneller kunnen rijden, ook al wordt de straat een zone dertig."


Schepen Mettepenningen staat niet weigerachtig tegenover het voorstel van een fietsstraat. "Dat kan zeker onderzocht worden, al moeten we die plannen wat ruimer kaderen."

Verschillende meningen

De vele zelfstandigen die de straat rijk is, hebben verschillende meningen over de aanpassingen. "Wat is het nut van het omkeren van de rijrichting?", vraagt Patrick Joos van 'Coupe Patrick' zich af. "Het meeste verkeer komt net uit Achterthof, ook heel wat vrachtwagens. Dat wil zeggen dat die dan recht het centrum ingestuurd worden." Volgens Tom De Loose van 'Recto Verso' zijn de werken zeker nodig. "Niemand heeft graag werken voor zijn deur maar er moest wel degelijk iets gebeuren aan de situatie hier. Dat de parkeerplaatsen verdwijnen is natuurlijk wel spijtig. Klanten rijden immers het liefst van al de winkel binnen maar het is nu eenmaal de enige mogelijkheid om de verkeerssituatie hier opnieuw leefbaar te maken. Het omdraaien van de rijrichting lijkt me positief, mensen die naar het centrum gaan, passeren nu heel wat winkels. Ze parkeren dan in de ondergrondse parking en wandelen slechts enkele minuten terug naar de Kapellestraat. We hopen wel dat we betrokken worden bij de werken en dat er rekening gehouden wordt met de zaken hier." De nutsmaatschappijen zijn intussen gestart met de voorbereidende werken. "Wij zitten nu in de fase van het uitschrijven van het bestek. Eens de aannemer bekend is, organiseren we opnieuw een bewonersvergadering. Die moet doorgaan in het voorjaar van 2018", aldus Mettepenningen.