Windturbinepark Truibroek krijgt vergunning

Er mogen drie windturbines worden gebouwd in industriezone Truibroek. De Limburgse deputatie heeft gisteren op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel goedgekeurd. De gemeente participeert mee in dit windmolenproject.


Tijdens het openbaar onderzoek werden er een aantal bezwaren ingediend. De buurtbewoners en de exploitant werden gehoord tijdens de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), waarna deze een unaniem gunstig advies uitbracht.


"We hebben dit advies gevolgd en een vergunning voor onbepaalde duur toegekend. Wel werden bijzondere voorwaarden opgelegd", aldus Moors en Vandenhove.


(BVDH)