Test sirenes en BE-Alert

Op donderdag 5 juli zullen de sirenes op het grondgebied van Ham opnieuw getest worden. Schrik dus niet wanneer je rond 11.45 en 13.15 uur een aantal keer een huiltoon hoort, gevolgd door de boodschap 'proefsignaal'. De komende jaren zullen deze sirenes overigens gemoderniseerd worden. Het crisiscentrum BE-Alert organiseert diezelfde dag ook een nationale test. In Ham zijn er 700 geregistreerde adressen en deze zullen allemaal betrokken worden bij de test. Wie zich nog wenst te registreren, kan terecht op www.bealert.be. (BVDH)