Veilig van Oud naar Nieuw

De lokale politiezones in onze regio zetten dit weekend extra ploegen in. Enerzijds om de jaarwisseling zonder incidenten te laten verlopen, maar ook om toezicht te houden aan winkels en er zullen uiteraard ook alcoholcontroles plaatsvinden.

"Op zaterdag en zondag zetten we meerdere extra ploegen in om rond sluitingsuur van de winkels in onze zone een oogje in het zeil te houden", zegt commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajottenland.


"Daarnaast zal er een verdubbeling van het aantal manschappen zijn tijdens de Nieuwjaarsnacht, net zoals dat overigens met Kerstmis het geval was. Uiteraard krijgt bij ons de fuif in Lennik de nodige aandacht, maar ook aan andere kleinschaligere evenementen of privé-initiatieven zullen we zowel zichtbaar als anoniem extra toezicht houden. Dat komt onder meer door het dreigingsniveau dat we plaatsen waar een volkstoeloop is in de gaten houden. Tot slot zullen onze mensen ook de nodige alcoholcontroles uitvoeren op willekeurige momenten."

Vuurwerk verboden

Nog een extra waarschuwing: vuurwerk afsteken in onze regio is verboden, tenzij er goedkeuring is van het gemeentebestuur.


Wie betrapt wordt door de politie, of door klachten van omwonenden, mag zich aan een boete verwachten. (TVP)