Sluiproute moet populariteit kwijt

ZONE 30 EN PLANTVAKKEN IN BEERTSESTRAAT

Het verkeer in de Beertsestraat slalomt voorlopig nog tussen tijdelijke constructies met hekken. Dat worden binnenkort plantvakken.
Foto Mozkito Het verkeer in de Beertsestraat slalomt voorlopig nog tussen tijdelijke constructies met hekken. Dat worden binnenkort plantvakken.
De Beertsestraat, een populaire sluiproute tussen Ninoofse- en Edingensesteenweg, moet dringend wat minder populair worden. Daarom komt er nu een snelheidsbeperking tot 30 km/uur, alsook plantvakken en rijbaankussens om ongewenst verkeer nog wat meer te ontmoedigen. De maatregelen werden twee jaar geleden al voorgesteld.

Plantvakken zijn er voorlopig nog niet te zien in de Beertsestraat, maar sinds enkele weken staan er wel al hekken op de plaats waar die vakken moeten komen. De bomen die er in het voetpad stonden, worden vervangen door nieuwe exemplaren in die plantvakken. "Een maatregel die de snelheid van weggebruikers zal terugdringen", zegt mobiliteitsambtenaar Koen Meiresonne. "De bewoners van de straat konden opmerkingen doorgeven, waarmee dan rekening gehouden kan worden bij de definitieve inplanting."


De tijdelijke afbakening van de toekomstige plantvakken is nog maar een voorbode van ingrepen in Elbeek. Het landelijke gehucht kreunt namelijk al jaren onder het sluipverkeer. Twee jaar geleden telde de politie er nog vijfhonderd auto's die tussen 7.30 uur en 8.30 uur richting Halle reden. Bestuurders vermijden zo de drukke Auguste Demaeghtlaan op weg naar het werk, maar ze rijden er ook vaak veel te snel, waardoor fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen.

Rijbaankussens

Het Mobiliteitsplatform stelde twee jaar geleden verschillende ingrepen voor. "We willen nu in de Beertsestraat de snelheidslimiet verlagen en doorgaand verkeer ontmoedigen", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Er worden ook nog rijbaankussens aangelegd op het traject van de Beertsestraat en de Haagstraat, tussen de Victor Demesmaekerstraat en Ninoofsesteenweg." Die rijbaankussens zullen om de tweehonderd meter geplaatst worden. "En dat op plaatsen waar geen huizen staan, zodat de bewoners er geen hinder van ondervinden", geeft Meiresonne mee. "Fietsers zullen er ook vlot langs kunnen rijden."


En dan is er nog een ander voorstel van het Mobiliteitsplatform dat uitgevoerd zal worden. "Op de ruilverkavelingsweg tussen Beert en Elbeek, die overgaat in de Kiethomstraat richting Beert, zullen in de toekomst geen auto's meer welkom zijn. We gaan die straat wel eerst nog vernieuwen, zodat ze beter berijdbaar is voor fietsers."


Wanneer de werken uitgevoerd zullen worden, is nog niet duidelijk. Het schepencollege heeft de maatregelen wel al goedgekeurd, dus in principe wordt alles op korte termijn ingepland. Gelijktijdig zal dan ook de snelheidsbeperking tot 30 km/uur ingevoerd worden. Het radicaal doorknippen van de route, zoals destijds geopperd werd, staat voorlopig evenwel niet meer op de agenda. "Het is niet goedgekeurd of afgewezen", aldus Pieters. "Het wordt in beraad gehouden tot na de evaluatie van de maatregelen die nu ingevoerd worden."