Provinciaal geld voor Pajotse herder

Het project van het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei, waarbij sinds begin dit jaar een herder ingezet wordt om met zijn kudde weilanden te onderhouden, krijgt een provinciale subsidie van 6.000 euro. Herder Hugo O ontvangt regelmatig ook scholen en verenigingen, die hij dan meer uitleg geeft over de waardevolle natuur in onze regio. (MEN)