Poging twee om water weg te houden

NIEUW STUDIEBUREAU ZOEKT NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR SINT-ROCHUS

De Sint-Rochusstraat was vorig jaar al eens drie maanden afgesloten voor werken, nadat op het Dynastieplein een nieuw bufferbekken aangelegd werd. Details zijn er nog niet, maar er zitten dus opnieuw werken aan te komen.
Foto Mozkito De Sint-Rochusstraat was vorig jaar al eens drie maanden afgesloten voor werken, nadat op het Dynastieplein een nieuw bufferbekken aangelegd werd. Details zijn er nog niet, maar er zitten dus opnieuw werken aan te komen.
Een studiebureau is gestart met een nieuwe zoektocht naar oplossingen voor de wateroverlast in de Sint-Rochuswijk. Met de nadruk op 'nieuw', nadat vorig jaar bekend werd dat een ander studiebureau een grote fout gemaakt had in de berekeningen. En dat betekent natuurlijk ook dat er op termijn weer werken aan zitten te komen.

In juni van vorig jaar werden honderden inwoners van de Sint-Rochuswijk op de hoogte gebracht van een grote fout, gemaakt door het eerste studiebureau. Heel wat aansluitingen op de riolering blijken te laag op het net te zitten, iets waar geen rekening mee gehouden werd. Met andere woorden: wanneer er water terugvloeit tijdens zware regenbuien, dan riskeren de bewoners overlast. Het stadsbestuur trok naar de rechter, en die procedure loopt nog steeds. "Maar intussen kan een ander studiebureau wel een nieuw onderzoek opstarten om oplossingen te vinden voor de wateroverlast in de wijk", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Daarbij wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de extra appartementen die recent gebouwd werden."

Opnieuw grote werken

Het stadsbestuur hoopt na de studie definitief werken te kunnen uitvoeren die het risico op overstromingen tot een minimum herleiden. Vorige keer werd al een groot bufferbekken aangelegd onder het nieuwe Dynastieplein, en moest de Sint-Rochusstraat drie maanden lang onderbroken worden voor rioleringswerken. Het hele project had een prijskaartje van een miljoen euro. "Om de problemen op te lossen zullen we opnieuw grote werken moeten uitvoeren", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "Het gaat dan concreet om werken in de Biezeweide, Vogelpers en een stukje van de Nijvelsesteenweg. Net omdat het opnieuw ingrijpende werken zullen zijn, is het goed dat alles nog eens in detail bestudeerd wordt. Het bufferbekken functioneert dan wel voor 70 procent, maar we willen natuurlijk een bufferbekken dat gebruikt kan worden zoals het hoort."


In de lente van vorig jaar liepen bij het stadsbestuur de eerste klachten binnen van mensen die met natte voeten in hun kelder stonden. Sinds het nieuws van de fout bekend werd, is de wijk evenwel van overstromingen gespaard gebleven. "We hebben in de voorbije maanden enkele hevige regenbuien gehad", aldus Servé. "Maar een zware wolkbreuk, zoals er eerder al de straten blank gezet hebben, bleef gelukkig uit. Laat ons hopen dat zo'n noodweer ook achterwege blijft terwijl we de voorbereidingen treffen voor de definitieve oplossingen."


De bewoners van vier straten kregen gisteren alvast een brief in de bus met een stand van zaken. Eens er meer nieuws is, zal het stadsbestuur hen opnieuw op de hoogte brengen.