Nieuwe zebrapaden op Demaeghtlaan laten op zich wachten

Dit zebrapad aan de supermarkt Aldi op de August Demaeghtlaan werd al weggeschraapt, maar op de nieuwe zebrapaden is het nog zeker een week wachten.
Mozkito Dit zebrapad aan de supermarkt Aldi op de August Demaeghtlaan werd al weggeschraapt, maar op de nieuwe zebrapaden is het nog zeker een week wachten.

Voetgangers die de drukke August Demaeghtlaan oversteken, moeten dat zonder zebrapad doen. Over een afstand van meer dan vijfhonderd meter is er geen oversteekplaats meer te bespeuren. Gemeenteraadslid Richard Severijns (Groen) heeft meer uitleg gevraagd aan het Halse schepencollege.


De aannemer die in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de wegmarkeringen aanbrengt, moest in allerijl elders aan de slag. Intussen had hij wel al het oude zebrapad aan de supermarkt Aldi weggeschraapt. "We vroegen aan het agentschap om een extra zebrapad aan te leggen aan het kruispunt met de Ziekenhuislaan, maar omdat volgens Wegen en Verkeer de afstand te klein was tussen het andere zebrapad werd dan gekozen om het zebrapad aan de Aldi naar de Fabriekstraat te verplaatsen", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "In september zou het uitgevoerd worden, maar we stelden tot onze verbazing zelf vast dat het zebrapad weggenomen was zonder de nieuwe aan te brengen. Nadien bleek dan dat de verver in allerijl naar het Leuvense moest uitwijken, omdat de minister van Mobiliteit een eerdere beslissing van het agentschap die de voorrang van fietsers regelde terugdraaide. We hebben meteen laten weten dat we niet akkoord waren en nu zouden de zebrapaden dan toch volgende week aangelegd worden. (BKH)