Mobiliteitsavond lokt meer dan honderd bezoekers

De mobiliteitsavond rond de Sint-Rochuswijk in Halle heeft meer dan honderd geïnteresseerden gelokt. Deelnemers konden er nadenken over de veiligheid in schoolomgevingen en aan kruispunten, snelheid, verkeerscirculatie, parkeerregimes, de herinrichting van het wegprofiel en nog tal van andere onderwerpen. "De avond bracht heel wat inspiratie en ideeën voort, die nu door het mobiliteitsplatform bestudeerd zullen worden", klinkt het bij het Halse stadsbestuur. "Dat moet dan leiden tot concrete acties om de mobiliteit in de Sint-Rochuswijk te verbeteren, al zal er eerst nog teruggekoppeld worden naar de bevolking." (BKH)Video