Gezonde buitenlucht? Niet in onze regio

VERSCHILLENDE DORPSKERNEN OVERSCHRIJDEN EUROPESE GRENSWAARDEN

Lennik is zo'n schoolvoorbeeld van een landelijke gemeente in het Pajottenland. Maar de luchtkwaliteit op de Markt blijkt allesbehalve goed te zijn.
Foto Mozkito Lennik is zo'n schoolvoorbeeld van een landelijke gemeente in het Pajottenland. Maar de luchtkwaliteit op de Markt blijkt allesbehalve goed te zijn.
Het Pajottenland, landelijk en groen. En toch nog een slechte leerling wat luchtkwaliteit betreft, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De Europese grenswaarden worden in verschillende dorpskernen overschreden en daar wil streekpartij Groen Pajottenland dringend iets aan doen.

De VMM stelde onlangs een rapport op over de luchtverontreiniging in Vlaanderen. Dat de Europese grenswaarden in veel steden overschreden worden, zal niet meteen wenkbrauwen de hoogte injagen. Maar ook in het landelijke Pajottenland - toch een deel van de groene gordel rond Brussel - zijn er plaatsen waar de luchtverontreiniging groot is. In een stad als Halle of een gemeente als Dilbeek kan je nog gemakkelijk een oorzaak aanwijzen: de nabijheid van snelwegen. Maar blijkbaar is dat geen 'vereiste' om met vervuilde lucht te zitten. Volgens het rapport werd er ook meer dan veertig microgram stikstofdioxide per kubieke meter gemeten op de Markt in Lennik, en de centra van Gooik en Pepingen. Ook in Herne en Eizeringen werden er te hoge waarden gemeten.


Stikstofdioxide kan op termijn longproblemen veroorzaken, en vooral kinderen en astmalijders zijn er gevoelig voor. Streekpartij Groen Pajottenland is dan ook verontwaardigd. "Luchtvervuiling leek voor de inwoners van het Pajottenland lange tijd een ver-van-hun-bed-show", zegt Hendrik Schoukens. "Maar wie tegenwoordig gaat winkelen in Lennik, of inkopen doet op de Boerenmarkt aan de rotonde in Gooik, krijgt er een gratis hap luchtvervuiling bij. Het is simpel: de Europese grenswaarden worden in onze gemeenten overschreden. Vooral 'street canyons' - smalle straten waar de vervuiling blijft hangen - baren zorgen. Daar moet absoluut iets aan gedaan worden."

Crèches en scholen

We nemen luchtvervuiling ook maar beter meteen ernstig. In Vlaanderen zou de verontreiniging negen maanden van een mensenleven kosten. "Dat er crèches en scholen in deze gebieden liggen, maakt de situatie alleen maar urgenter", klinkt het nog. "De Vlaamse en federale regering hebben in deze een grote verantwoordelijkheid. Maar ook op lokaal niveau kan er actie ondernomen worden. Daarom willen we met de lokale besturen rond de tafel zitten."


Groen Pajottenland heeft ook al een zevenpuntenplan opgesteld in de strijd tegen luchtvervuiling. Naast een focus op carpoolen en elektrisch rijden, wil Groen ook meer meetpunten. "Op die manier krijgen ook inwoners correcte informatie over de luchtkwaliteit. Voorts blijven we ijveren voor meer bos en groen - bomen en planten fungeren tenslotte als natuurlijke filters voor vervuilde lucht. Maar onze regio telt nog te weinig van dat groen in de dorpskernen. Daar is nog heel wat verbetering mogelijk."