Extra alcoholcontroles in september

De politie gaat in september extra controleren op rijden onder invloed en het gebruik van de gsm achter het stuur. De controles maken deel uit van het 'Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur'. De provincie heeft hierbij als doel om samen met justitie en politiediensten het aantal verkeersongevallen te doen dalen. In 2017 was de bestuurder in tien procent van de verkeersongevallen met zwaargewonden of doden in onze provincie onder invloed van alcohol. Er gaat ook speciale aandacht naar gebruik van gsm of tablet aan het stuur. Wie afgeleid is hierdoor, loopt tot vier keer meer risico om bij een ongeval betrokken te raken. Zelfs handenvrij bellen zou bijna even risicovol zijn als bellen met de gsm in de hand. (TVP)