Databuild plant meer groen in nieuw woon- en winkelproject

Ontwikkelaar Databuild mag van het Halse stadsbestuur een woon- en winkelcomplex bouwen in het gebied tussen Edingensesteenweg en Bergensesteenweg. Al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden.

Databuild wilde oorspronkelijk werk maken van vier grote winkelruimtes, tachtig woongelegenheden en 350 ondergrondse parkeerplaatsen. Voorts werd ook ruimte ingepland voor vrije beroepen en de zorgsector, een voetgangers- en fietsverbinding tussen beide steenwegen, en groene ruimte. Tijdens het openbaar onderzoek rond de verkavelingsaanvraag kwamen echter acht bezwaarschriften binnen. "Eén van die bezwaarschriften werd gesteund door liefst 48 mensen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck (sp.a). "De meeste indieners waren buurtbewoners."

Minder appartementen

Het college onderzocht de bezwaren en overlegde vervolgens met de ontwikkelaar. Het resultaat is nu dat er verkaveld kan worden, mits extra voorwaarden. Zo wordt er zelfs afgeweken van het intussen goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. "Het aantal appartementen wordt ingeperkt", legt Snoeck uit. "Het zullen er ongeveer vijftien minder zijn. Voorts wordt er ook meer groen behouden tussen het project en de woningen aan de kant van de Edingensesteenweg. De groene oppervlakte die bewaard blijft, is nu zelfs dubbel zo groot."


De nieuwe fietsverbinding zal aangelegd worden op kosten van de ontwikkelaar, en dat meteen tijdens de bouw van het project, om zo de hinder voor omwonenden te beperken. Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers stijgt ook van 18 naar 27. Supermarktketen Aldi zal al naar de site verhuizen en er is ook plaats voor een doe-het-zelf-zaak en een meubelzaak. Een derde van de woongelegenheden zal op de daken van de winkels gebouwd worden, om ruimte uit te sparen. Wanneer het project er komt, is evenwel nog onduidelijk. Bij Databuild was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. (BKH)