Bedrijventerrein Kaai 17 verrijst op fabrieksterreinen van RAP

De mensen van ontwikkelaar Futurn en het stadsbestuur van Halle voor het bedrijvenpark Kaai 17.
Foto Mozkito De mensen van ontwikkelaar Futurn en het stadsbestuur van Halle voor het bedrijvenpark Kaai 17.
Drie jaar na de sloop van de oude fabrieksgebouwen van RAP is langs de Felix Roggemanskaai in Buizingen een nieuw bedrijvenpark verrezen waar twintig ondernemingen gevestigd zijn.

De site van RAP raakte net voor de sloop in 2015 bekend bij het grote publiek dankzij het kunstproject 'Kunst Kraakt Fabriek' dat de mensen van cultureel centrum 't Vondel er uitwerkten met tijdelijke kunstwerken. "Een echt succes", herinnert Frederik Baert van ontwikkelaar Futurn zich. "Het zette toen ons project meteen in de kijker."


De gebouwen van het metaalverwerkende bedrijf RAP zijn intussen vervangen door een modern bedrijvenpark van 5.500 vierkante meter groot. "Hier hebben zich kleinere ondernemingen gevestigd. Er is een parketbedrijf maar ook een klusdienst en schrijnwerkerij gevestigd. De verkoop was een voltreffer." Op de site hebben zich zo een twintigtal KMO's gevestigd die samen een tachtigtal werknemers in dienst hebben. Het stadsbestuur is tevreden over de ontwikkeling van de site. "We hebben er al enkele jaren geleden voor gekozen om de open ruimte niet meer in te ruilen voor industriegebieden", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Dit is een schoolvoorbeeld van een inbreidingsproject waarbij oude industrieterreinen omgevormd worden tot moderne KMO-zones waar ook kleinere ondernemingen een plaats kunnen vinden."


Alle ruimte is intussen verkocht. Enkel op de bovenverdieping van het poortgebouw staan nog bedrijfsruimte te koop. (BKH)