"Scholen staan voor immense uitdagingen"

AANTAL LEERLINGEN NEEMT FORS TOE IN ONDERWIJSSTAD HALLE

Voorzitter Dany Berckmans en ondervoorzitter Wim Verdeyen van de Halse onderwijsraad.
Mozkito Voorzitter Dany Berckmans en ondervoorzitter Wim Verdeyen van de Halse onderwijsraad.
"Onderwijs stopt niet aan de grenzen, betrek Sint-Pieters-Leeuw en Beersel bij gesprekken over de uitbreiding van scholen." Die raad formuleren de Halse schooldirecties in hun memorandum voor het volgende stadsbestuur.

Halle is dé onderwijsstad in de Zennevallei. Meer dan tienduizend kinderen zitten er op de schoolbanken. "Maar het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Het is dus belangrijk dat het volgende stadsbestuur er genoeg aandacht voor heeft", zegt Dany Berckmans, voorzitter van de Onderwijsraad die alle onderwijsinstellingen verenigt.

Capaciteitsprobleem

De raad heeft daarom een memorandum overgemaakt aan de politieke partijen. Daarin wordt opgesomd wat er verwacht wordt van het nieuwe bestuur. Bovenaan het lijstje: het capaciteitsprobleem. "In het secundair dreigt er tegen 2025 een tekort van 3.000 plaatsen", zegt Berckmans. "We hopen dat Vlaamse subsidies de scholen helpen om de gebouwen uit te breiden. Met de hulp van het stadsbestuur wordt er een werkgroep opgericht om daar op in te spelen. We hopen alvast dat Beersel en Sint-Pieters-Leeuw mee betrokken worden in die werkgroep, want onderwijs stopt niet aan de grenzen."

Mobiliteit

Een ander thema is de mobiliteit. "Voor het Heilig Hart&College ligt een prachtige fietsstraat, maar ook buiten het centrum moet er geïnvesteerd worden in goede fietspaden", legt Berckmans uit. "Ook het aanduiden van schoolomgevingen of plaatsen waar heel wat scholieren samenkomen kan helpen in het verhogen van de veiligheid."


De onderwijsraad hoopt dat de stad blijft ijveren voor een erkenning als centrumstad om extra geld te krijgen dat gebruikt kan worden voor welzijnsprojecten of preventie. "We werken al tien jaar samen met de stad en andere organisaties voor een project dat voorkomt dat jongeren de school opgeven. We vragen dat er ook in de toekomst aandacht blijft voor dat NAFT-project. Jongeren moeten niet alleen onderwijs krijgen, ze moeten ook geholpen worden als het minder goed gaat."


De politieke partijen kregen de volledige lijst gisteren overhandigd en weten nu dus wat de schooldirecties van hen verwachten.