"Eerste les was in paardenstallen"

ZES SANCTA MARIASCHOLEN VIEREN VANDAAG 115 JAAR BESTAAN

Leerlingen en directeurs (Ellen Van Strydonck, Herman Marrissens, Claudia Pierreux en Chantal Vandersmissen) voor de ingang van het secretariaat enkele decennia later.
Mozkito Leerlingen en directeurs (Ellen Van Strydonck, Herman Marrissens, Claudia Pierreux en Chantal Vandersmissen) voor de ingang van het secretariaat enkele decennia later.
De verschillende Sancta Mariascholen in Lembeek vieren vandaag hun 115de verjaardag met een opendeurdag. "Onze scholen tellen samen meer dan 800 leerlingen", klinkt het bij de directeurs van de scholengroep. "De eerste meisjes begonnen in 1899 aan hun lessen in de paardenstallen."

Wat begon met een handvol meisjes in 1899 is 115 jaar later geëvolueerd tot een scholengroep met drie kleuterafdelingen, twee lagere scholen en één middelbare school, samen goed voor meer dan 800 leerlingen. Vandaag zetten de scholen hun deuren open voor iedereen om hun verjaardag te vieren.

Een oude groepsfoto aan de ingang van het secretariaat.
Mozkito Een oude groepsfoto aan de ingang van het secretariaat.

Moreel verval

"Het verhaal van Sancta Maria begint bij de lokale priester Ignatius Oudens die het morele verval in het sociaal achtergestelde Lembeek wou tegengaan", vertelt Herman Marissens, de directeur van de middelbare school. "Destijds was de kasteelheer van Lembeek een echte levensgenieter die zelf zijn eigen jenever stookte. Ook de omringende bewoners lieten zich volgens pastoor Oudens veel te veel gaan. Hij besloot de nodige financiële middelen te verzamelen om een school op te starten om het morele verval tegen te gaan. Toen hij het nodige geld had, overhaalde hij enkele zusters uit Vorselaar om hier les te geven. Maar in 1899 was het schoolgebouw nog niet af. De priester kon een adellijke familie overtuigen om een deel van hun paardenstallen in bruikleen te geven. Van de toenmalige school staat nu enkel nog een deel van het klooster recht."

De oude typmachines die in de loop der jaren gebruikt werden, staan vandaag tentoongesteld.
Mozkito De oude typmachines die in de loop der jaren gebruikt werden, staan vandaag tentoongesteld.

Huishouden

Vanaf dat moment in 1899 kregen meisjes er les en in 1928 werd een huishoudschool aan het kleuter- en lager onderwijs toegevoegd. "Twee extra jaren die bedoeld waren om de meisjes te leren hoe ze een gezin moesten runnen", zegt directrice van het kleuteronderwijs Claudia Pierreux. "Maar later werd het een handelsschool onder invloed van de grote bedrijven die zich in onze regio kwamen vestigen. Zij hadden nood aan administratieve krachten." De broeders die in Lembeek de jongens onderwezen, hielden er in 1968 mee op. "Maar pas vanaf begin jaren tachtig zaten de jongens hier ook op de schoolbanken", aldus Pierreux.

Een klas uit de lagere school uit vervlogen tijden.
Mozkito Een klas uit de lagere school uit vervlogen tijden.

Hart voor de leerlingen

De Lembeekse scholen behielden al die jaren hun eigenheid. "We bleven altijd trouw bleven aan de intentie van de zusters die hier in 1899 begonnen: met zorg en een hart voor onze leerlingen", zegt Marissens. "Leerlingen die in sommige andere scholen misschien niet meer welkom zijn, krijgen bij ons wel een nieuwe kans. Wat het lager onderwijs betreft zijn wij de school die in Halle en omgeving de OKAN-klassen organiseren (klassen voor anderstalige leerlingen die nieuw in het land zijn red.). Onze school bouwde ook een stevige reputatie op qua jobzekerheid. Men zegt wel eens dat wie hier buiten wandelt snel een job heeft", zegt Pierreux, zelf een oud-leerlinge.


De verjaardag vandaag gaat niet onopgemerkt voorbij, want in elke afdeling is er vandaag tussen 14 uur en 18 uur heel wat animatie voorzien met springkastelen, drank- en eetstandjes in de kleuterschool en de lagere school. In het middelbaar is er een free podium waar de leerlingen het beste van zichzelf geven, een retroklas en een tentoonstelling van alle oude typmachines die ooit gebruikt werden door de jaren heen.

De leerlingen moesten destijds vooraan hun ingestudeerde wiskundeformules aan het bord uitschrijven.
Mozkito De leerlingen moesten destijds vooraan hun ingestudeerde wiskundeformules aan het bord uitschrijven.