1.700 bezwaren tegen varkensstal

'MEGAFABRIEK' STUIT OP VEEL PROTEST BIJ BUURTBEWONERS

Actiecomité Leefbaar Halen is niet te spreken over de komst van een varkensstal.
Foto kos Actiecomité Leefbaar Halen is niet te spreken over de komst van een varkensstal.
Het actiecomité Leefbaar Halen heeft de voorbije weken volgens Natuurpunt Geetbets meer dan 1.700 bezwaren verzameld tegen de inplanting van een varkensstal in de Struikstraat in Halen. Maandag komt het dossier op de agenda van het schepencollege: voor een definitief oordeel is het wachten op een beslissing van de provincie.

In de vergunningsaanvraag is er sprake van plaats voor meer dan 6.500 varkens en nog eens duizenden biggen. "Een aanslag op de traditionele landbouw en de natuurwaarden", zegt Ronald Jacobs namens Natuurpunt Geetbets. "Het bedrijf wil naar verluidt 39.000 kubieke meter grondwater oppompen: lokale landbouwers riskeren hierdoor zonder water te vallen om aan de wensen van dit bedrijf te voldoen. Er is vanuit landbouwoogpunt geen enkel positief punt om dergelijke 'fabrieken' te aanvaarden", aldus Janssens.

Geur

"De omwonenden vrezen bovendien dat zij slachtoffer zullen worden van de geur, de ammoniakuitstoot en het transport. Dat geldt niet alleen voor de bewoners: ook fietsers zullen hier hinder van ondervinden. In het milieu-effectenrapport, wat een onderdeel uitmaakt van de aanvraag, staat dat er geen interferentie is met fietsknooppunten, maar op www.vlaanderen-fietsland.be kan men het tegenovergestelde vaststellen. De fietsknooppunten liggen pal in de aanvoerroute. De route loopt bovendien door de bebouwde kom van Halen. Tot slot zal ook de natuur hier negatief bij varen. De nabijheid van zeer waardevolle bossen en soortenrijke graslanden probeert men te minimaliseren. Laat ons hopen dat de politici evenveel moed en lef hebben als de omwonenden die deze mistoestand aanklagen om dergelijke projecten nergens te aanvaarden. Wij zullen alvast tot het uiterste gaan om de mensen, de landbouwers, onze natuur en vooral de toekomst van onze kinderen te verdedigen tegen deze nietsontziende mensonwaardige vleesfabrieken."

Geen beslissing

Schepen van Milieubeleid Steven Vanmechelen (CD&V) benadrukt dat het stadsbestuur geen beslissing kan nemen in het dossier, enkel een advies uitbrengen om over te maken aan het provinciebestuur.


"Maandag zal het dossier op de agenda van het schepencollege komen en vermoedelijk zal er in de aansluitende gemeenteraad ook wel op ingegaan worden", zegt Vanmechelen. "Het is natuurlijk te vroeg om op dat advies vooruit te lopen, maar we zullen de bewaren uiteraard mee in overweging nemen. Daarna is het in de volgende weken aan de provincie om een beslissing te vellen."