Natuurpunt stelt gemeente in gebreke voor wandelpad Den Dotter

Het wandel- en fietspad in Den Dotter.
Foto Koen Moreau Het wandel- en fietspad in Den Dotter.
Natuurpunt stelt Haaltert in gebreke omdat ze zonder vergunning een wandelweg in natuurgebied Den Dotter heeft laten verharden en verhogen met steenpuin. Den Dotter is erkend als Vlaams natuurreservaat en VEN-gebied.

"Niet alleen betekent dit onherstelbare schade voor dit waardevol gebied, eveneens krijgen we aanhoudend klachten over het onbegaanbaar karakter van het pad wegens de grove structuur van het puin. Voor ons zijn deze werken per definitie onvergunbaar en ontoelaatbaar", aldus Chris Steenwegen van Natuurpunt. Overleg met het gemeentebestuur heeft volgens Natuurpunt Haaltert niets opgeleverd, waarna ze tot een ingebrekestelling gericht aan het college van burgemeester en schepenen zijn overgegaan. "Het lijkt ons vanzelfsprekend dat deze illegale verharding ongedaan wordt gemaakt en het pad in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld", zegt bestuurslid Kris Baetens. "In de toekomst kunnen zo'n situaties worden vermeden door voldoende overleg, onder meer via de milieuraad. Natuurpunt staat open voor overleg en wil haar deskundigheid ter beschikking stellen van de gemeente."


Schepen van Openbare Werken Dany Van den Steene (Open en Liberaal) liet al weten dat de werken aan het wandelpad na het broedseizoen hervat zullen worden. "Als we het pad in zijn oorspronkelijke staat moeten herstellen, dan moeten we de putten van wel 30 tot 40 cm diep die er waren terug creëren. Het gaat niet om een betonverharding, maar om losse steenslag. We dachten eerst zelfs geen vergunning nodig te hebben omdat het geen verharding is."


(CVHN)