Ligt weg open naar nieuwe coalitie?

Met de mededeling van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dat de bemiddelingspoging van de gouverneur is mislukt kan de volgende stap worden gezet.

Oppositiepartijen CD&V en CL-VLD en eventueel schepenen Gina Verbestel en Dany Van den Steene van meerderheidspartij Open en Liberaal zullen wellicht voor een volgende gemeenteraad een punt over het opstarten van de procedure om een nieuw college van burgemeester en schepenen aan te stellen op de agenda laten zetten. Eens dat is goedgekeurd, kunnen er nieuwe voordrachtsaktes opgemaakt worden voor een nieuwe burgemeester en voor nieuwe schepenen. Als de aktes zijn goedgekeurd, kunnen de schepenen de eed afgeleggen. De voorgedragen burgemeester moet benoemd worden door de gouverneur.

Toch kan alles mogelijk nog terug naar af. N-VA en sp.a kondigden eerder immers al aan in beroep te zullen gaan bij de Raad van State tegen de onbestuurbaarheid van de gemeente. Als die hen gelijk geeft en de gemeenteraadsbeslissing wordt geschorst - zoals in Denderleeuw bijvoorbeeld eerst gebeurde - dan kan alles weer van meet af aan beginnen. (CVHN)Video