KSA Sint-Lut eind deze maand naar De Kouter

ZONDAG LAATSTE ACTIVITEIT IN STATION EDE DAT WORDT AFGEBROKEN

KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan tijdens hun actie aan het gemeentehuis in juli.
Foto Claudia Van den Houte KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan tijdens hun actie aan het gemeentehuis in juli.
KSA Sint-Lut moet eind deze maand haar vaste lokaal verlaten. Het station van Ede wordt afgebroken. Vanaf 1 april wordt jeugdcentrum De Kouter de vaste stek, tot de nieuwbouw er is. Al lijkt die nog niet voor meteen te zijn.

KSA Sint-Lut Haaltert wist al langer dat het station van Ede zou worden afgebroken en er dus een andere locatie moest worden gezocht. Samen met KSA Sint-Jan Haaltert plant de jeugdbeweging een nieuwbouw. De bouw daarvan moet echter nog starten, terwijl de NMBS het station zal afbreken. Daarom werd er gezocht naar een tussenoplossing. Dat werd jeugdcentrum De Kouter. Eind deze maand moet KSA Sint-Lut het stationsgebouw definitief verlaten. "Natuurlijk zullen we ons lokaal missen, maar het gebouw is echt oud en wat bouwvallig geworden, dus het is logisch dat het wordt afgebroken", zegt bondsleidster Bieke Piens. Vanaf 1 april zullen de activiteiten van KSA Sint-Lut plaatsvinden in De Kouter. "Er is genoeg ruimte in en rond het jeugdcentrum, dus De Kouter is voor ons oké als tussenoplossing. We zitten deze week nog samen met de gemeente om nog enkele praktische zaken te regelen. Er verandert niets aan onze werking: onze activiteiten zullen nog steeds tweewekelijks plaatsvinden."

Archictect overleden

Een definitieve oplossing kan De Kouter nooit worden. "De Kouter wordt ook gebruikt door andere organisaties en jeugdbewegingen, waardoor het moeilijk is om het jeugdcentrum telkens om de twee weken op zondag vrij te maken", aldus Piens. KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan plannen al een paar jaar een gezamenlijke nieuwbouw. Vanuit de twee jeugdbewegingen werd de overkoepelende vzw 'De Jeugd van Lut & Jan' opgericht, die zich bezighoudt met de plannen voor de nieuwbouw. De gemeente Haaltert kocht eerder al twee percelen grond aan in de Wypenstalstraat, waar de nieuwbouw moet komen. Recent werd ook de erfpachtovereenkomst goedgekeurd op de gemeenteraad en er was al een voorontwerp. De jeugdverenigingen kregen nu echter een onverwachte tegenvaller. "De architect die we onder de arm hadden genomen, is overleden. We bekijken nu volop wat de snelste oplossing is: verder gaan met hetzelfde architectenbureau of het laten overnemen door een ander architectenbureau", vertelt Lien Callebaut van vzw De Jeugd van Lut & Jan. "We hopen dat het snel vooruit kan gaan. Jammer dat Sint-Lut haar lokaal moet verlaten voor de nieuwbouw er is." Ook KSA Sint-Jan dreigde eerder haar lokaal op de site van basisschool De Krekel te moeten verlaten omdat de school bouwplannen heeft, maar de jeugdbeweging kan voorlopig nog op haar vertrouwde locatie blijven. KSA Sint-Lut houdt nu zondag van 14 tot 17 uur met 'Vriendjesdag' haar laatste activiteit in haar vertrouwde lokaal.