Werken vaartbrug kunnen na 10 maanden hervatten

De werken voor de nieuwe vaartbrug liggen ondertussen al van begin april 2017 stil.
Sven Ponsaerts De werken voor de nieuwe vaartbrug liggen ondertussen al van begin april 2017 stil.
Na tien maanden worden de werken aan de nieuwe Kruineikebrug eindelijk hervat. Buurtbewoners lieten de werken aan de nieuwe vaartbrug stilleggen, maar de Raad van State oordeelt nu dat de 1,8 miljoen euro kostende brug toch afgewerkt kan worden. Waterwegen en Zeekanaal hoopt tegen eind dit jaar te kunnen afronden.

Na lange tijd is er opnieuw beweging op de werf te zien. "Er is een nieuwe bouwvergunning, dus kunnen de werken binnenkort herstarten", zegt Kevin Polfliet van bouwheer Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). De aannemer is bezig met de aanvoer van materiaal en werfinrichting. De start is nog voor het einde van de maand voorzien. De werken zouden tegen eind dit jaar afgerond moeten worden."

Te veel overlast?

Ruim tien maanden geleden volgde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de argumentering van enkele buurtbewoners dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de overlast die de ophaalbrug over de Vaart voor hen zou veroorzaken. Het schorste daarop de bouwvergunning. "De Raad van State stelt nu in zijn advies dat die klacht ongegrond is. Naar alle verwachting volgt de Raad dat advies, en volgt nog deze maand een definitief positief arrest", weet Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). "Het zou meteen het definitieve einde van het lange, juridische steekspel betekenen."

Nieuwe weg

Maar ook tegen de nieuwe weg richting Mechelsesteenweg (N26), die op de omstreden brug moet aansluiten, loopt er nog een bezwaarschrift. Toch werkt een eventuele procedure voor de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingenniet opschortend. "Intussen is de bouwaanvraag voor die ontsluitingsweg, die het zwaar verkeer van de industriezones Kruineike en Hambos uit Tildonk en Wespelaar moet houden, ingediend. We verwachten die vergunning uiterlijk eind maart. De aanleg van de weg zou dan na het bouwverlof starten. Tegen medio volgend jaar, precies tien jaar na de eerste plannen, zou de weg volledig klaar kunnen zijn", meent Swiggers. (SPK)