Buurt legt bouw vaartbrug stil

RECHTER ERKENT DAT BEWONERS TE VEEL HINDER ONDERVINDEN VAN WERKEN

De vijf gezinnen die in het verweer trokken tegen de komst van de brug wonnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvast drie 'veldslagen'.
Sven Ponsaerts De vijf gezinnen die in het verweer trokken tegen de komst van de brug wonnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvast drie 'veldslagen'.
Buurtbewoners hebben de werken aan de nieuwe vaartbrug in Tildonk laten stilleggen. De rechter erkent dat zij teveel hinder ondervinden. Mogelijk lopen de werken maanden vertraging op. Ook over de nieuw aan te leggen weg richting Mechelsesteenweg (N26) die op de brug moet aansluiten, loopt er nog een juridisch geschil.

De werken aan de ophaalbrug over de Vaart in Tildonk (Haacht), die op termijn de industriezones Hambos en Kruineike moet ontsluiten, liggen stil. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste de stedenbouwkundige vergunning na klachten van buurtbewoners. "Deze uitspraak is al de derde veldslag op rij die door de verontruste omwonenden wordt gewonnen", zegt Peter Forceville van het actiecomité. "De rechter erkent dat er geen rekening wordt gehouden met de hinder die de brug veroorzaakt voor de omwonenden. Pas ten vroegste binnen een half jaar volgt een uitspraak ten gronde." Of de brug, met een prijskaartje van zo'n 1,8 miljoen euro, zoals gepland in februari volgend jaar klaar zal zijn, is dan ook zeer twijfelachtig.


Volgens de tegenstanders ligt er zelfs een bommetje onder de hele ontsluiting. "Deze procedure gaat alleen nog maar over de bouw van de brug. De ontsluitingsweg via de Vaartdijk en een nieuwe baan naar de Mechelsesteenweg vormt een apart dossier dat nog veel complexer is. Het traject zal extra vracht- en ander verkeer aantrekken. Dat dit ten koste gaat van de omliggende dorpen laat zich raden. Ook dat dossier zal zeker nog op de rechtbank eindigen. Hiermee zit het hele project in een impasse", meent Forceville.

De werken aan de nieuwe ontsluitingsbrug in Tildonk liggen na de rechterlijke beslissing stil.
Sven Ponsaerts De werken aan de nieuwe ontsluitingsbrug in Tildonk liggen na de rechterlijke beslissing stil.

400 handtekeningen

"De vraag is of de lokale politici de kaart van één bedrijf (Bouwmaterialen André Celis, nvdr), zullen blijven trekken. Of gaat men eindelijk aan het belang van het dorp denken? De Tildonkenaren willen dit megalomane project niet. In 2006 was er al een petitie die door meer dan 400 inwoners werd getekend. De miljoenen aan belastinggeld zouden veel beter worden gebruikt voor het opwaarderen van ons dorp, en het écht verbeteren van de verkeersveiligheid."


Bouwheer Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) kan momenteel weinig anders dan het verdere verloop van de juridische procedure afwachten. "In afwachting van een definitieve uitspraak werden de werken inderdaad stilgelegd. Uitgezonderd enkele veiligheids- en instandhoudingsaanpassingen zal er voorlopig niet meer worden gewerkt", bevestigt Kevin Polfliet, woordvoerder van W&Z.

Sven Ponsaerts

Ergste geval

"In het ergste geval zal er een nieuwe vergunningsaanvraag moeten worden opgestart, en zullen de werken enkele maanden stilliggen." W&Z gaat er echter niet van uit dat het een 'brug naar nergens' wordt. "Het ontsluitingsplan, dat er in samenspraak met heel wat partners zoals de gemeente en provincie kwam, is jaren geleden al goedgekeurd. Het is ook belangrijk voor de verdere ontplooiing van de industriezone Hambos. Wat de verkeerscirculatie betreft zullen we indien nodig bekijken hoe de plannen eventueel aan te passen", aldus nog Polfliet.


Ondertussen staat het vast dat de teervervuiling die vorige week op de Vaart werd vastgesteld van de bewuste werf afkomstig was. Over hoe de vervuiling kon ontstaan en wie verantwoordelijk is, bestaat echter nog geen duidelijkheid.