Voorlopige wegversmalling Klein Gentstraat

De wegenwerken in de Klein Gentstraat tussen de Atealaan en het kruispunt met Zelle zijn klaar. Er werd opnieuw een versmalling geplaatst, waardoor het zwaar verkeer geweerd wordt uit de aanliggende woonkern.


Het betreft een voorlopige opstelling die geëvalueerd zal worden alvorens over te gaan tot een definitieve oplossing in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen. (BKG)