Kasteelhoeve krijgt nieuwe bestemming

De Kasteelhoeve in Grobbendonk krijgt een volledige opwaardering en herbestemming. Kempens Landschap, de gemeente Grobbendonk en Natuurpunt tekende een samenwerkingsovereenkomst om die opwaardering waar te maken.


Binnenkort wordt er een multidisciplinair ontwerpteam aangesteld die een visie en plan zullen opmaken voor de hoeve en het omringde landschap.


In 2015 namen Kempens Landschap en de gemeente het pand en de 14 hectare grond nog in erfpacht.


In de perimeters van het beheerplan werd ook de site rond de watermolen mee opgenomen. Ook het beheer van de 10 hectare broekbossen achter de Kasteelhoeve werd mee in het plan opgenomen.


Burgemeester van Grobbendonk, Eric Van Meensel (N-VA), is zeer enthousiast over de samenwerking.


"Ik ben zeer verheugd dat we met alle partijen in dit complexe dossier een consensus hebben gevonden. De sterkte van dit plan is dat alle partners echtcomplementair zijn en iedereen zich op zijn eigen specialisatie kan toeleggen. Dat garandeert een duurzame toekomst voor de kasteelhoeve en omgeving". (TJW)