Ga naar de mobiele website
^ Top

Timing voor aanleg tramtracé nog steeds onduidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de tramverbinding Brussel-Willebroek precies gerealiseerd zal worden. Dat bleek uit de antwoorden van ministers Ben Weyts (N-VA) en Joke Schauvliege (CD&V) op een aantal vragen van Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) uit Kapelle-op-den-Bos.

Moerenhout informeerde naar de aanleg en de fasering en of hiervoor al een tijdlijn beschikbaar was. Ook de timing van de onteigeningen kwam ter sprake.


"Het Vlaams regeerakkoord voorziet dat de volledige tramverbinding Brussel-Willebroek prioritair wordt gerealiseerd", antwoordden de ministers. "Vanzelfsprekend worden werken van deze omvang gefaseerd uitgevoerd. De tijdslijn van deze werken, noch de fasering ervan zijn op dit ogenblik echter al bepaald."

Intensieve gesprekken

"De gesprekken over de onteigeningen werden al wel opgestart", zo klonk het nog. "Er worden momenteel de meest intensieve gesprekken gevoerd met de betrokkenen in de gemeenten Grimbergen en Meise. Het gaat over de juridische zekerheid, budgettaire duidelijkheid en woongarantie. De eigenaars die dit wensen, kunnen een schatting van hun eigendom laten uitvoeren door een landmeter. Dit betekent alvast de basis voor de waardebepaling van hun eigendom en geeft inzicht aan wat de budgettaire mogelijkheden zijn, ook voor een mogelijke verhuis." (DBS)Meld een bug