Selleslagh forceert het zelf

Open Vld’er stelt eigen partijtop voor voldongen feit door burgemeestersakte al in te dienen

Bart Laeremans (Vernieuwing) en Chris Selleslagh (Open Vld) gaan in zee met N-VA.
Lukas Bart Laeremans (Vernieuwing) en Chris Selleslagh (Open Vld) gaan in zee met N-VA.
Open Vld-schepen Chris Selleslagh wordt op 1 januari de nieuwe burgemeester van Grimbergen. Het eerdere princiepsakkoord met N-VA en Vernieuwing werd bezegeld met de ondertekening van de burgemeestersakte die ook al meteen werd ingediend. Of zijn eigen partij de gecontesteerde coalitie met ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans nog kan terugfluiten is onduidelijk.

De samenwerking met ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans wordt stevig op de korrel genomen, ook al omdat er met Luk Raekelboom nog – minstens - één lid van Vlaams Belang op de lijst verkozen is. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten verslikte zich in haar koffie, voor N-VA-opperhoofd Bart De Wever is het wel allemaal oké. Feit is dat de statutaire commissie van Open Vld zich over de zaak gaat buigen. Chris Selleslagh ging dinsdag dan maar snel zijn burgemeestersakte indienen bij de gouverneur. Kwestie van er geen speld meer tussen te krijgen...

We hebben ons wel degelijk ingedekt. Iedere kandidaat van Vernieuwing heeft een document ondertekend waarmee ze afstand nemen van Vlaams Belang

Chris Selleslagh

Toch beweert Selleslagh dat hij niet  over één nacht ijs gegaan is in het aan boord halen van Vernieuwing. “We hebben ons wel degelijk ingedekt. Iedere kandidaat van Vernieuwing heeft een document ondertekend, waarmee ze afstand nemen van Vlaams Belang. Daar staan vijf punten in, zoals werken rond integratie. Iets wat nooit in een Vlaams Belang-programma terug te vinden zou zijn.”

Ook Laeremans houdt voet bij stuk. Zelfs als we hem vragen of het klopt dat er nog andere kandidaten zijn naast Raekelboom die een lidkaart hebben van Vlaams Belang. "Ik heb niemand van onze nieuwe mensen expliciet gevraagd of ze nog een lidkaart hebben van welke partij dan ook”, zegt Laeremans. “Het doet er ook niet toe. We zijn een lokale partij, waarbij dat geen criterium is. Maar ik ben er gerust in dat er niemand nog partijpolitiek actief is.”

Innoverend beleid

Over naar de plannen van het nieuwe bestuur. “We zullen een innoverend beleid voeren”, zegt Selleslagh ferm. “Ik ken de pijnpunten. Aan sommige zaken hebben we niet kunnen werken met het huidige college. Daar wil ik nu mijn nek voor uitsteken. We gaan volgende week de drie programma’s naast elkaar leggen en op basis daarvan een inhoudelijke lijn uitstippelen.”

Selleslagh ontkent dat hij van de commotie gebruik gemaakt heeft om de sjerp naar zich toe te trekken. “We zitten al jaren in de meerderheid, en hebben de ervaring om de leiding te nemen van deze coalitie.”

N-VA’er Philip Roosen wordt eerste schepen.
Lukas N-VA’er Philip Roosen wordt eerste schepen.

Vernieuwing krijgt drie schepenmandaten toebedeeld alsook de voorzitter van de gemeenteraad. De gecontesteerde Raekelboom komt hiervoor zeker niet in aanmerking. Open Vld krijgt drie schepenen, N-VA twee. Hun kopman Philip Roosen wordt eerste schepen.

Bart Laeremans zal als schepen de bevoegdheden ruimtelijke ordening, wonen, Vlaams karakter en integratie voor zijn rekening nemen. Hij wordt dus geen burgemeester, ondanks dat hij ruim de meeste voorkeursstemmen heeft behaald (3.498). “Mijn partijpolitieke verleden bleek voor sommigen een te groot obstakel om een voordracht als burgemeester te ondersteunen. We stonden daarbij voor de duidelijke keuze: ofwel opnieuw in de oppositie blijven ofwel de kans grijpen om te besturen. Ik heb daarbij gekozen in het belang van onze ploeg en voor Grimbergen.”

Mijn partijpolitieke verleden bleek voor sommigen een te groot obstakel om een voordracht als burgemeester te ondersteunen

Bart Laeremans

 Over de andere bevoegdheidspakketten en schepenposten zal pas later beslist worden, nadat een inhoudelijk akkoord op tafel ligt.

Tweederangsburgers

Vanuit Groen, dat net als CD&V verontwaardigd is over het ‘doorbreken van het cordon sanitaire’, wordt schamper gereageerd op het feit dat uitgerekend Laeremans de bevoegdheid ‘integratie’ naar zich toe trekt. “Dat iemand die al 24 jaar lang Franstaligen en allochtonen als tweederangsburgers behandelt nu schepen van Integratie wordt is een regelrechte aanfluiting...”

“Groen is gewoon razend”, reageert Laeremans. “Ik heb Franstaligen nooit als tweederangsburgers beschouwd. Maar ik verwacht -anders dan Groen met zijn multiculturele verhaaltjes- wel dat ze moeite doen om zich te integreren. Sommigen doen dat ook maar nog veel te weinig. Liefst twintig procent stuurt zijn kinderen naar Franstalige scholen in Brussel. Taalbadklassen zijn hier meer dan ooit nodig.”

Mikpunt

Laeremans is niet bang dat zijn Vlaams Belang-verleden hem eeuwig zal blijven achtervolgen. “Dat is ook een van de redenen waarom ik verzaak aan het burgemeesterschap, want dan blijf ik het mikpunt. Ik kan mij nuttig maken met mijn bevoegdheden. De storm die nu raast, zal ook gaan liggen. Dat is puur te wijten aan woede en frustratie. We hebben een democratische meerderheid en dat zal iedereen moeten aanvaarden.”
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Jacques Mertens

    Hulde voor Selleslagh en zijn politieke moed! Laeremans is een minzaam man met een hart voor de Brusselse rand. Met Selleslagh en Laeremans samen doet Grimbergen een goede zaak.

  • Shana Van der Perre

    Waar gaan wij dan nog stemmen als alles toch buiten de kiezer gekozen word? Ne zatterik als burgemeester tzal weer wat worden...

  • WIM Robberechts

    Beste mensen, geloof me,Laeremans is een topkerel die al zijn dossiers door en door kent.