Nieuw bestuur voor 'Vernieuwing'

Karlijne Van Bree en Roel Vansina.
Foto Lukas Karlijne Van Bree en Roel Vansina.

De Grimbergse partij 'Vernieuwing' heeft Karlijne Van Bree als voorzitster en Roel Vansina als ondervoorzitter gekozen. Deze operatie was het eerste onderdeel van een bestuurswissel bij Vernieuwing, na 3 jaar werking. Karlijne Van Bree (40) is gemeenteraadslid en juriste bij de FOD Justitie. Roel Vansina (29) is HR officer bij Akzo Nobel en was eerder al secretaris van Vernieuwing. Beiden willen de volgende vier jaar "in tandem" samenwerken. De komende maand zullen zij de volledige bestuursploeg samenstellen, die eind november van start zal gaan. De nieuwe voorzitster benadrukt dat zij Vernieuwig nog meer wil profileren als een op en top lokale Grimbergse lijst en als een bestuursalternatief dat nationale partijtegenstellingen


overstijgt. "Wij staan erop Vera Van Impe en Jan Laeremans te bedanken voor hun trekkende rol de afgelopen jaren", stellen Karlijne en Roel. (DBS)