Bos van Aa wordt zeven keer groter

MINISTER SCHAUVLIEGE ERKENT GEBIED ALS NATUURRESERVAAT

Het natuurreservaat Bos van Aa is in één klap 132 hectare groter geworden.
Foto Lukas Het natuurreservaat Bos van Aa is in één klap 132 hectare groter geworden.
Het natuurreservaat 'Bos van Aa - Kollinten' wordt maar liefst zeven keer zo groot. Minister Joke Schauvliege heeft beslist om de erkende oppervlakte uit te breiden met 132 hectare, goed voor in totaal 154 hectare beschermde natuurpracht. Beheerder Natuurpunt is in de wolken.

Het Bos van Aa-Kollinten ligt in de vallei van de Laarbeek, op het grondgebied van zowel de gemeenten Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos als Zemst. In 2000 was er al een erkenning voor 22 hectare. Nu heeft minister van Natuur Joke Schauvliege die erkende oppervlakte in een klap vergroot tot 154 hectare. Natuurpunt is nu voor twee keer 24 jaar zeker van een erkenning als natuurreservaat en de daarbij horende financiële ondersteuning. Natuurpunt ontvangt eenmalig 28.800 euro en zal voortaan een jaarlijkse ondersteuning van 42.000 euro krijgen. Daarvoor moeten ze wel een beheerplan op lange termijn opstellen en uitvoeren.


"Deze hoogst mogelijke bescherming en erkenning is voor ons van het allergrootste belang", zegt voorzitter Herman Dierickx van Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa. "We zijn dit heel grote gebied namelijk al vijf jaar aan het beheren, zonder enige vergoeding. Door de grote oppervlakte is het ook niet zo eenvoudig om dit rond te krijgen. Daarnaast horen we nu bij de belangrijkste natuurgebieden in Vlaanderen waar het beheer gebeurt op wetenschappelijke basis. Het aanzien en maatschappelijk belang stijgt en we zullen ongetwijfeld ook meer bezoekers mogen ontvangen."


Wat maakt het natuurgebied zo bijzonder? "De ongelooflijke verscheidenheid aan leefgebieden en soorten. Het ligt gedeeltelijk op een voormalige zandwinning wat al een specifiek karakter oplevert maar daarnaast is er van alles wat: open vlakten, beken, bossen en graslanden. Een en ander zorgt voor een ongelooflijke biodiversiteit."

Dieren

Heel wat zoogdieren voelen zich er dan ook thuis: vos, ree, hermelijn, bunzing, eekhoorn, steenmarter en enkele soorten vleermuizen. Er is tevens een enorme rijkdom aan vogels aanwezig, waaronder bijzondere soorten zoals de nachtegaal, wielewaal en de kleine bonte specht. Ook de steenuil, kwartel, patrijs, roodborsttapuit, grasmus en kievit kom je er tegen. De vijvers zorgen voor veel libellen, wat dan weer een geschikt jachtgebied vormt voor de boomvalk. Talloze soorten vlinders en sprinkhanen en ook de zeldzame kamsalamander kan je er eveneens aantreffen.


Voor geïnteresseerde bezoekers: aan de Humbeeksebaan staat een informatiebord met de toegankelijkheidsregeling.