"Alle dossiers raken geblokkeerd"

SLUITING VREDEGERECHT ZORGT VOOR GERECHTELIJKE STILSTAND

Advocaat Patrick Mensalt trekt aan de alarmbel.
Foto Lukas Advocaat Patrick Mensalt trekt aan de alarmbel.
Advocaat Patrick Mensalt trekt aan de alarmbel over het gerechtelijk 'vacuüm' dat ontstaat door de samensmelting van het vredegerecht van Grimbergen met Meise op 1 juni. "Niemand weet iets over de praktische overgang. Alle dossiers raken geblokkeerd."

Justitieminister Koen Geens lanceerde vorig jaar de derde fase van de hervorming van de vredegerechten met het oog op een evenwichtige verdeling van de werklast. Ook voor onze regio heeft die een impact.


Door de sluiting van het vredegerecht van Grimbergen, waar de dossiers van Kapelle-op-den-Bos, Zemst en Grimbergen zelf behandeld worden, komt er een herschikking van de gemeenten. Zo verhuizen de dossiers van Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos naar Meise, terwijl Zemst onderdak krijgt in het vredegerecht van Vilvoorde.


Die nieuwe situatie zou vanaf 1 juni een feit moeten zijn.


"Maar we zijn nu april en niemand weet van iets", zegt advocaat Patrick Mensalt. "'Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om een rechtsdag te bepalen na 1 juni', krijgen we steevast te horen bij de vrederechter. Hij kan de rol van Meise naar eigen zeggen niet officieel beladen op dit moment. Hij wil wel, maar staat voor een voldongen feit."

Problematische situatie

De situatie is dan ook problematisch volgens Mensalt.


"We krijgen dus geen pleitdatum en alle dossiers raken geblokkeerd. Dit leidt tot een onaanvaardbare situatie. Je moet cliënten in het ongewisse laten over wanneer hun geschil zal opgelost raken. Ik heb een vijftal dergelijke zaken lopen. Dat gaat van mensen die een ingesloten perceel verwerven waar de rechtbank de minst schadelijke uitweg moet bepalen tot eigenaars die op hun geld moeten wachten van huurders. In geen van beide gevallen kan men iets beginnen."


"De minister zal zijn diensten vragen of er onduidelijkheden zijn in de betrokken vredegerechten in Grimbergen en Meise", reageert Sieghild Lacoere, woordvoerster van justitieminister Koen Geens. "De beslissing tot hervorming van de vredegerechten is reeds genomen in 2016. Het 'terrein' krijgt 2 jaar de tijd om zich daar op voor te bereiden. De vrederechters en hun respectievelijke voorzitters bereiden dit voor. De vrederechter van Grimbergen stelt de zaken vast en moet deze dan overgeven aan het vredegerecht van Meise en het vredegerecht van Vilvoorde. De voorzitter van deze vredegerechten laat alvast weten dat er geen problemen zijn inzake vaststelling van de zaken..."


Luc Lemmerling, vrederechter in Grimbergen, kregen we gisteren niet te pakken voor een reactie.Video