Restauratie Sint-Pieterskerk start volgende maand

NA MEER DAN 15 JAAR VOORONDERZOEKEN EN ADVIEZEN INWINNEN

De kerk maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht, maar is al enkele jaren gesloten voor het publiek omdat er stenen uit het plafond vallen. Die worden voorlopig nog opgevangen door een veiligheidsnet.
Colpaert De kerk maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht, maar is al enkele jaren gesloten voor het publiek omdat er stenen uit het plafond vallen. Die worden voorlopig nog opgevangen door een veiligheidsnet.
Er moest goed vijftien jaar op gewacht worden, maar midden volgende maand start de renovatie van de beschermde Sint-Pieterskerk. Het hele interieur wordt meteen aangepakt, het orgel volgt later. Na de werken zal de kerk alleen nog gebruikt worden voor doopvieringen en culturele activiteiten.

De Sint-Pieterskerk in Leerbeek, een opmerkelijk gaaf voorbeeld van een classicistische plattelandskerk, werd al in het jaar 2000 beschermd als monument en maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht. Maar om veiligheidsredenen wordt het publiek er al sinds 2015 geweerd. Er vielen regelmatig stenen uit het plafond, een probleem dat sinds enkele jaren letterlijk opgevangen wordt door een tijdelijk net.


Ingrijpende werken drongen zich dus op, en het was van meet af aan duidelijk dat die een flinke duit zouden kosten. Daarom was het Gooikse gemeentebestuur al jaren bezig met het loskrijgen van de nodige subsidies. "Na meer dan vijftien jaar van vooronderzoeken en het inwinnen van adviezen kunnen de langverwachte restauratiewerken eindelijk van start gaan", zegt schepen van Openbare Werken en Cultuur Herman Anthoons (CD&V). "De kogel is door de kerk, zeg maar." De aanbestedingsprocedure werd inmiddels volledig doorlopen, alle onderzoeken zijn uitgevoerd en alle adviezen werden ingewonnen. Maar vooral: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft subsidies ter waarde van 1,56 miljoen euro toegekend.

De kerk maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht, maar is al enkele jaren gesloten voor het publiek omdat er stenen uit het plafond vallen. Die worden voorlopig nog opgevangen door een veiligheidsnet.
Colpaert De kerk maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht, maar is al enkele jaren gesloten voor het publiek omdat er stenen uit het plafond vallen. Die worden voorlopig nog opgevangen door een veiligheidsnet.

Anderhalf jaar werken

De werken starten midden volgende maand en zullen wellicht anderhalf jaar duren. Naast de kerk zelf, wordt ook de kerkhofmuur aangepakt. Voorts worden ook het interieur, het meubilair, de verwarming en de elektriciteitsvoorziening vernieuwd. En ook de glasramen worden vervangen of gerestaureerd. Maar het beschermde orgel zal pas in een later stadium onder handen genomen worden. Het waardevolle instrument werd wel al gedemonteerd en ondergebracht in een opslagplaats in Asse.


De totale kostprijs van de restauratiewerken wordt geraamd op 2 miljoen euro. Eens alles achter de rug is, zal de kerk alleen nog gebruikt worden voor doopvieringen en culturele activiteiten, zoals orgelconcerten.