Groen Pajottenland dient bezwaar in tegen het MER

Ze doen dit dadelijk in vijf Pajotse gemeenten

Groen Pajottenland is geen fan van de ruilverkaveling
Marc Colpaert Groen Pajottenland is geen fan van de ruilverkaveling
Groen Pajottenland heeft bezwaar ingediend tegen het milieueffectenrapport (MER) van de ruilverkaveling bij zowel de gemeente Gooik als bij de gemeenten Pepingen, Roosdaal, Lennik en Herne. Ze vragen ook een gemeentelijk referendum over de ruilverkaveling in Gooik. 

Een ruilverkaveling lijkt voor Groen Pajottenland absoluut geen geschikt instrument om de discussie over de toekomst van het landschap in Gooik te voeren en heeft dan ook een duidelijke impact op de buurgemeenten. In antwoord op het lopende openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport van de ruilverkaveling in Gooik, heeft Groen Pajottenland daarom een lijst met enkele fundamentele bezwaren ingediend bij de verschillende gemeenten. Zo is er het probleem met de transparantie, hierdoor kregen niet alle inwoners de nodige info over deze ruilverkaveling. Ook in de buurgemeenten werd niet actief gecommuniceerd over het openbaar onderzoek. “We vinden dit een gemis, want een aantal mensen zijn op deze manier niet of laattijdig op de hoogte gekomen van het openbaar onderzoek dat slechts 2 maanden liep”, zegt Alwin Loeckx van Groen. 

Daarnaast heeft het milieueffectenrapport een aantal belangrijke lacunes omwille van thema’s die ook in het ruilverkavelingsrapport ontbreken: geen aandacht voor mogelijkheden duurzame energie en klimaataspecten, onvoldoende aandacht voor nieuwere types van landbouw, onvoldoende aandacht voor speelnatuur en beleefbaar groen bij de dorpskernen. En het feit dat dit grote dossier door CD&V niet opgenomen was in haar verkiezingsprogramma, maar wel dadelijk na de verkiezingen in openbaar onderzoek is geplaatst, zorgt voor onvoldoende democratisch debat en draagvlak voor het project. “We dringen er dan ook op aan om dit project aan de bevolking voor te leggen door middel van een gemeentelijk ‘referendum’, waarbij alle meningen aan bod kunnen komen. Tenslotte wensen wij nog dat het instrument ruilverkaveling afgezwakt wordt tot een landinrichting. Zo een landinrichting lijkt ons een stuk beter geschikt dan ruilverkaveling in Gooik, want minder ingrijpend en evenwichtiger qua uitgangspunten, met meer kans op integrale aanpak en zonder een gedwongen deelname van alle landbouwers.”, aldus Alwin. 

Klachten onderzoeken

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) is niet dadelijk te vinden om een referendum te organiseren. “Deze zaak is te belangrijk om de ruilverkaveling op de helling te zetten met een eenvoudige ‘ja’ of ‘nee’ tijdens een gemeentelijk referendum. Als deze ruilverkaveling doorgaat komt er 13 miljoen euro vrij om te investeren in onze gemeente. Dat is een smak geld dat we op geen enkele andere manier kunnen binnenhalen. Wij zullen deze klacht en andere klachten degelijk onderzoeken, maar vandaag vinden wij deze ruilverkaveling nog steeds een goede zaak”, besluit de burgemeester.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.