Gemeente kiest voor statiegeldalliantie

De gemeente heeft het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen voor de goedkeuring inzake de aansluiting bij de statiegeldallantie bekrachtigd tijdens de gemeenteraad. Ze hopen zo het zwerfvuil langs hun straten te verminderen. Meer dan 7 op de 10 Gooikenaars gaven in een enquête van de lokale CD&V afdeling aan dat zwerfvuil een prioriteit was voor de gemeente. "Vandaag maken een 40-tal gezinnen regelmatig samen ruim 100 straten en paden vrij van zwerfvuil. Wij bedanken hen met een jaarlijkse bijeenkomst met koffie, koeken en gratis huisvuilzakken. De vraag naar statiegeld komt daar telkens weer ter sprake", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). Statiegeld kan het probleem helpen oplossen, daarom stapt Gooik overtuigd mee in de statiegeldalliantie. Tevens zullen lokale overheden daarmee jaarlijks vele duizenden euro's aan opruimkosten van zwerfafval niet hoeven te betalen.


(MCT)