Dringende stabiliteitswerken aan de Sint-Niklaaskerk

De gemeente Gooik gaat volgende week dringende stabiliteitswerken laten uitvoeren aan de Sint-Niklaaskerk in Gooik.


Het was het Agentschap Onroerend Erfgoed dat aan de gemeente het advies gaf om dringend werken te laten uit te voeren aan de koepel van het koor van de Sint-Niklaaskerk in het centrum van Gooik. "Ze vroegen ons om dringend een ijzeren bekoffering of schoring aan te brengen aan de koepel. Dit in afwachting van de definitieve restauratie van de toren en het koor", legt schepen Herman Anthoons(CD&V)uit. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft bij hoogdringendheid een aannemer aangeduid, om deze werken te laten uitvoeren. Ondertussen werden de leden van de gemeenteraad op de hoogte gebracht van deze goedkeuring. De kosten worden voorlopig geraamd op 37.000 euro. "Hiervoor kunnen wij spijtig genoeg geen subsidie of een premie aanvragen, maar de werken waren nodig om groter onheil te voorkomen", aldus schepen Anthoons. Door de werken is alleen de achterkant van het koor niet meer toegankelijk. De rest van de kerk wel, zodat tijdens deze werken de misvieringen gewoon kunnen blijven doorgaan. (MCT)