Werken aan Tiensesteenweg

Tot vrijdag 24 augustus vinden er wegenwerken plaats op de Tiensesteenweg (N29) in Glabbeek, ter hoogte van het kruispunt met de Grotestraat en Zuurbemde.


Er zal tijdens de werken met verkeerslichten gewerkt worden op het kruispunt, wat kan zorgen voor tijdelijke verkeershinder.


Een aannemer zal er nieuwe glasvezelkabels voor telecommunicatie aanbrengen in een gedeelte van de rijweg, voetpad en berm. (HCH)