Parochiemedewerkers in de bloemen gezet

Foto RV

Als dank voor een jaar van onafgebroken inzet en engagement voor hun kerk boden de zes Glabbeekse parochiegemeenschappen alle medewerkers een gezellige namiddag aan. De dag ging van start met een eucharistieviering in de zondagskerk van Kapellen. Daarna werden de genodigden verwacht op een verfrissende receptie en een heerlijke barbecue in de centrale pastorie van Glabbeek. Er gingen meer dan 110 medewerkers in op de uitnodiging, zowel misdienaars, lectoren, catechisten, poetsers, klusjesmannen, medewerkers van het parochieblad als leden van ploegen, zangkoor en kinderkoor en kerkraden.


(VDT)