N-VA lanceert enquête

N-VA wil graag weten wat de inwoners van Glabbeek belangrijk vinden in hun gemeente. Met de 'Iedereen burgemeester-enquête' wil de partij iedereen betrekken bij het te voeren beleid in de gemeente na de volgende verkiezingen. Deze enquête kan ingevuld worden via de afdelingswebsite www.n-va.be/glabbeek. Alle inwoners kregen ook een papieren versie in de brievenbus via het huis-aan-huisblad van december. (VDT)