Gemeentehuis wordt uitgebreid

HUIDIGE OCMW-GEBOUW KRIJGT NIEUWE BESTEMMING

Schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen, OCMW-voorzitter Johnny Reweghs en burgemeester Peter Reekmans bij het gemeentehuis van Glabbeek.
Foto Bollen Schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen, OCMW-voorzitter Johnny Reweghs en burgemeester Peter Reekmans bij het gemeentehuis van Glabbeek.
Het Glabbeekse gemeentebestuur zet het licht op groen voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Het OCMW-gebouw krijgt een nieuwe bestemming. "Vanaf 1 januari 2019 komen alle diensten in één gebouw op één locatie", legt burgemeester Peter Reekmans uit.

Het huidige gemeentehuis bestaat vandaag uit het hoofdgebouw, de vroegere Melkerij, en de gelijkvloerse aanbouw uit 1987 aan de rechterzijde. Het hoofdgebouw werd deze legislatuur al grondig vernieuwd. Onder meer het dak werd geïsoleerd, het interieur verfraaid, het gebouw brandveilig gemaakt en met automatische schuifdeuren toegankelijker gemaakt voor mindervaliden en senioren.

Extra verdieping

"Uit een voorstudie die we lieten uitvoeren, blijkt dat het perfect haalbaar is om op de bestaande aanbouw een extra verdieping te bouwen", kondigt Reekmans (Dorpspartij) aan. "De kostprijs hiervoor wordt geraamd op 400.000 euro. Op de etage zouden er een tiental kantoren en vergaderzalen bijkomen. Tegelijk kunnen we ook het versleten sanitair van het gemeentehuis volledig vernieuwen en het bestaande dak met golfplaten, die asbest bevatten, versneld verwijderen."


"Het bestaande gemeentehuis uitbreiden, is niet alleen de goedkoopste, maar vooral de meest efficiënte oplossing voor de integratie van de diensten van het OCMW in de gemeente", reageert OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).

Diensten op één locatie

"Deze integratie kan bovendien enkel vlot verlopen als de diensten maximaal kunnen samenwerken op één locatie. De bedoeling is om begin volgend jaar van start te kunnen gaan met de uitbreidingswerken aan het gemeentehuis, zodat alle personeelsleden van het OCMW in de loop van 2019 al naar het gemeentehuis kunnen verhuizen."


Door de verhuis komt het huidige OCMW-gebouw aan de Steenbergestraat leeg te staan. "Op het gelijkvloers komen de kantoren, refter en sanitair voor de werklui van onze dienst openbare werken", zegt schepen van Openbare Werken, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "En op de eerste verdieping brengen we een bijkomende archiefruimte voor de gemeente onder samen met een kantoor voor het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek, dat het gemeentelijke domein beheert. Deze nieuwe bestemming past volledig in het masterplan 'gemeentelijk domein de Vaint', waarbij de dienst openbare werken uit hun twee huidige loodsen moet verhuizen door de verkoop van een deel van het domein voor de nieuwe herstelcampus. De dienst openbare werken verhuist bovendien naar een nieuwe loods achter hun nieuwe kantoor- en personeelsgebouw."Video