Financieel gezond en laagste onroerende voorheffing

De gemeente Glabbeek heeft een bijzonder goed rapport behaald. Professor dr. Herman Matthijs deed een analyse van de gemeentefinanciën. De man is lid van de Hoge Raad van Financiën en een autoriteit op vlak van overheidsfinanciën. De gemeente kreeg maar liefst 9/10, veel positiever dan het rapport van hun voorgangers eind 2012. Uit de analyse blijkt dat er deze legislatuur geen enkele belasting omhoog gegaan is en dat de schuld per inwoner niet gestegen is.


De totale schuld bedroeg 4,8 miljoen euro, tegenover 7,5 miljoen euro aan inkomsten. Men is dus in staat om onmiddellijk al zijn schulden af te lossen. Doordat er deze legislatuur veel investeringen met subsidies van de hogere overheden gebeurden, zal men zelfs een resultaat op kasbasis (de spaarpot van de gemeente red.) van ruim 3,2 miljoen euro overhouden.


Uit de financiële analyse bleek ook dat Glabbeek op vlak van belastingen zoals onroerende voorheffing en het kadastraal inkomen een zeer aantrekkelijke gemeente is. "Deze zijn veruit de laagste van de ruime regio", aldus professor Matthijs.


(KBG)Video