Voorkeur voor vervroegde tweede zittijd

De Gentse Studentenraad heeft bij haar respondenten ook gepeild naar hun mening over de huidige tweede zittijd en de mogelijkheid van een vervroegde tweede zit.


Bij de tweede optie is er nadien een gegarandeerde vakantieperiode ondanks herexamens, maar er blijft wel minder blokperiode over voor de tweede zit. 34 procent van de studenten blijkt de huidige organisatie van de tweede zittijd positief te beoordelen tegenover 40 procent die positief staan tegenover een vervroegde tweede zit. Bij de motivatie van hun antwoord merkten studenten op dat een vervroegde tweede zit zorgt voor een effectieve rustperiode op het einde van het jaar, maar vragen eveneens dat er gewaakt moet worden over de lengte van de periode tussen het einde van het tweede semester en het begin van de herexamens. Als voordeel wordt aangehaald dat door een gegarandeerd vrije periode te voorzien, zaken zoals een studentenjob, stage of bepaalde vormen van vrijwilligerswerk beter ingepland kunnen worden. Daarnaast is de kortere periode tussen beide examenperiodes positief omdat leerstof makkelijker opnieuw opgehaald en bijgeschaafd kan worden. (YDS)