Vierde rijstrook E40 op lange baan

BOUWVERGUNNING WEEFSTROOK GESCHORST

Met een weefstrook zou het verkeer tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem vlotter moeten verlopen.
Yves Masscho Met een weefstrook zou het verkeer tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem vlotter moeten verlopen.
De vierde rijstrook van de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem komt er voorlopig niet. De raad voor vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning geschorst op vraag van Gents MilieuFront (GMF) en Greenpeace omdat de milieu-effecten onvoldoende in kaart gebracht werden.

Half augustus hadden de werken aan de zogenaamde 'weefstrook' al moeten beginnen. Die strook moest er komen tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. Het is eigenlijk een verbinding tussen de op- en afritten van beide knooppunten. "Op die plek moeten heel veel automobilisten over een kleine afstand veel beslissingen nemen en manoeuvres uitvoeren. De weefstrook had dat heel wat makkelijker kunnen maken en daardoor zou het verkeer daar ook vlotter verlopen", legt Irene Van der Craats van het Agentschap Wegen en Verkeer uit.


In januari trokken GMF en Greenpeace samen met ervaren procedure-aanvechter Arthur De Decker naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Die schorste de bouwvergunning wat betekent dat de werken voorlopig niet door kunnen gaan. Na een schorsing volgt vaak ook nog een vernietiging van de bouwvergunning, maar die kan nog jaren op zich laten wachten. Dat betekent dat de weefstrook van amper 2,5 kilometer op de lange baan wordt geschoven.


"We zullen deze zomer de werken uitvoeren waarvoor geen schorsing geldt. Het gaat dan om de heraanleg van het asfalt op die plek. Het is versleten en er zijn diepe rijsporen. Dat moet zeker gebeuren. Momenteel hebben we nog geen zicht op de duur van de vertraging voor de weefstrook. Of dat over maanden of jaren gaat, kunnen we pas zeggen wanneer we alles grondig hebben bekeken", zegt Van der Craats van AWV.

Luis in de pels

Een opmerkelijke naam in het dossier is die van Arthur De Decker. De inwoner van Zwijnaarde is al jaren een de luis in de pels van besturen op alle niveaus. Hij vocht tegen de Belfortparking, de Parkbosbruggen en voerde een jarenlange strijd om districtsraden te krijgen in Gent. De ene keer met meer succes dan de andere. "Ik ben nochtans geen jurist", zegt De Decker. "Maar ik kan het wel opbrengen om in zo'n wettekst te duiken. Ik krijg van de besturen al eens het verwijt dat ik de kleine lettertjes afdwing, maar dat is toch logisch. Elke Belg moet die kleine lettertjes kennen, dus moeten besturen daar zeker rekening mee houden", zegt hij. "Ik heb in al die jaren wel wat slagen gewonnen, maar het bleken alleen maar pyrrusoverwinningen te zijn. Meestal vinden besturen wel een manier om hun wil toch door te drijven", zegt hij. "De kans dat men die weefstrook nu compleet vergeet, is klein. Waarschijnlijk start men een nieuw dossier."