Viaduct van E17 kan nog dertig jaar mee

AFBRAAK VOORLOPIG NIET OP AGENDA VAN VLAANDEREN

Het in de buurt verguisde viaduct kan nog langer mee dan verwacht.
Foto Masscho Het in de buurt verguisde viaduct kan nog langer mee dan verwacht.
Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer kan het viaduct van Gentbrugge nog 25 tot 30 jaar mee. De kans is dus klein dat het voor 2039 wordt afgebroken. Een fikse streep door de rekening van actiecomité ViaduKaduk, dat erop rekende het bouwsel binnen een periode van vijf tot tien jaar te zien verdwijnen.

Het viaduct staat er sinds 1969 en veroorzaakt al vele jaren beroering. Het werd gebouwd in 1969 en een jaar later in gebruik genomen. De buurtbewoners keerden zich pas tegen het bouwwerk na de grondige renovatiewerken in 2003. Toen werden voegen aangelegd die grote lawaaipieken veroorzaakten wanneer er vrachtwagens over het viaduct reden. Er ontstonden actiegroepen die een aantal zaken gedaan kregen. Zo werd het snelheidsregime herleid van 120 naar 90 per uur en werden de voegen na enkele jaren vervangen door plattere en stillere exemplaren.


Sinds een goed jaar is er ViaduKaduk, een actiecomité dat het viaduct gewoon weg wil. Het maakte gisteren aan de hand van een persbericht duidelijk dat er meer voorbereidingen getroffen moeten worden voor de toekomstige afbraak van het viaduct van Gentbrugge. "We horen dat het viaduct stilaan zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikt heeft. Als Vlaanderen en de stad Gent nu beginnen te plannen kan er over 5 à 10 jaar een oplossing zijn", zegt woordvoerder Hans Verbeeck. "We vragen dat het Vlaams Gewest een studie opstart en de toekomstvisie uittekent voor dit E17-traject dwars door Gent, uiteraard in opbouwende samenwerking met de omwonenden. Dit is een complex dossier, maar niet van de grootorde van de Lange Wapper. Mits goede samenwerking moet dit snel kunnen."

Slechtere bruggen

Bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) tempert men al snel het enthousiasme. "Het viaduct in Gentbrugge kan nog zeker 25 tot 30 jaar mee", zegt Sylvie Syryn van AWV. "We zullen wel nog het onderhoud doorvoeren aan het viaduct, maar structureel is er niets mis met die brug. Of er voor die periode van 25 tot 30 jaar al iets aan het viaduct zal gebeuren, is een bevoegdheid van de beleidsmakers. Maar er zijn heel wat bruggen en wegen in onze provincie die er slechter aan toe zijn en dus dringender actie vragen."

Nu nadenken

Op het kabinet van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) zegt men dat de afbraak of renovatie van het viaduct niet ingepland is in de agenda.


Bij ViaduKaduk reageert men verbaasd. "Dit verwondert ons", zegt Hans Verbeeck. "Uit voorgaande contacten met en berichten van het stadsbestuur bleek dat het viaduct een veel kortere levensduur heeft. Dit is bijzonder slecht nieuws. Toch loont het de moeite om nu al eens na te denken over wat in de toekomst moet gebeuren met dat bouwwerk."