Verloren fietsen worden zelden opgehaald

Filip Watteeuw en Martine De Regge in het fietsdepot.
Foto Masscho Filip Watteeuw en Martine De Regge in het fietsdepot.
Wie zijn fiets kwijt is kan die voortaan gaan zoeken in het nieuwe fietsdepot in de Maaltebruggestraat. Het fietsdepot in de oude brandweerkazerne van Academiestraat is definitief gesloten. Slechts een bijzonder kleine hoeveelheid van alle opgehaalde fietsen komen uiteindelijk terecht bij hun originele eigenaar.

Het nieuwe fietsendepot aan de Maaltebruggestraat is gevestigd in een pand waar vele jaren schoolbussen werden gestald en waar het departement onderwijs loodsen had. "We moesten dringend weg uit de Academiestraat omdat in de oude brandweerkazerne een woonproject gepland is. Dit was een goedkope en praktische oplossing", zegt schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a). In het fietsdepot worden alle fietsen ondergebracht die verlaten worden aangetroffen op straat of die werden verwijderd naar aanleiding van festiviteiten. In 2014 waren dat er 4.574 stuks. Van al die fietsen kwamen er slechts 275 terug naar hun eigenaar. "Het is een heel opvallend gegeven dat er nauwelijks fietsen worden teruggeëist. Zelfs fietsen die gegraveerd zijn en waarvan we de eigenaars kunnen traceren blijven vaak staan", zegt Frank Van den Bulcke van het mobiliteitsbedrijf.


Schepen Watteeuw wil het cijfer omhoog. "Er heerst blijkbaar bij veel mensen het gevoel dat hun fiets toch niet zal teruggevonden worden. Nochtans loont het echt de moeite om in dit depot te komen kijken. Minder dan 10 procent teruggebrachte fietsen is veel te weinig. Daarom werken we nu samen met de website www.gevondenfietsen.be." In het nieuwe depot is plaats voor zo'n 1.500 fietsen. Hoewel het nog maar pas open is staat het nu al bijna vol. Fietsen worden niet langer 6 maanden maar wel 3 maanden bijgehouden. (EDG)