Uitstoot fijnstof staalreus blijft boven norm

ARCELORMITTAL BIJ MEEST VERVUILENDE FABRIEKEN IN EUROPA

Site van ArcelorMittal in de Gentse haven.
Foto BELGAIMAGE Site van ArcelorMittal in de Gentse haven.
Het Europees Vervuilingsregister heeft ArcelorMittal Gent op de vierde plaats gezet op de lijst van meest vervuilende fabrieken in Europa. De staalreus stoot niet alleen heel wat zware metalen uit, ook de uitstoot van fijnstof ligt boven de norm. Nochtans investeert het vroegere Sidmar veel in milieu-technieken.

De cijfers van het Europese Vervuilersregister (E-PRTR) dateren van 2015. De uitstootgegevens van 35.000 fabrieken werden toen in kaart gebracht, en aangevuld met gegevens van elektriciteitscentrales. Al die gegevens werden opgelijst door het Europees Milieu-Agentschap. En op die lijst wordt ArcelorMittal Gent dus op de vierde plaats gezet, geen benijdenswaardige positie. Het is de enige grote vervuiler in België. De meest vervuilende installaties liggen in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Polen. Kolencentrales zijn traditioneel het meest vervuilend, maar dat hebben we in België niet meer. Op de tweede plaats qua vervuilende activiteit komt staalproductie. Want de hoogovens waarmee het staal wordt geproduceerd, worden met steenkool gestookt. En zo belandt ArcelorMittal op de vierde plaats. Wat fijnstof betreft, staat de Gentse fabriek op de negende plaats. Liefst 10 procent van al het fijnstof dat gemeten wordt in het havengebied, is van ArcelorMittal afkomstig.

Milieumaatregelen

Bij de uitstoot van zware metalen gaat het over cadmium, lood en kwik. ArcelorMittal Gent was goed voor 5,8 procent van alle uitstoot in Europa in 2015. Een staalfabriek in het Duitse Ruhrgebied is op dat vlak nog vervuilender. Ook in Estland, Polen en Slovakije wordt er slecht gescoord. Voor fijn stof zijn de Britse en Estse staalfabrieken grotere boosdoeners in Europa dan ArcelorMittal Gent.


Nochtans doet de Gentse staalfabriek heel wat inspanningen op vlak van milieu. Zo is het energieverbruik de afgelopen 20 jaar met 30 procent gereduceerd.


Ze geven jaarlijks 10 tot 15% van hun investeringsbudget uit aan milieumaatregelen. Ze proberen alle milieukwaliteitsnormen te respecteren, en passen overal de best beschikbare technieken toe om de uitstoot tot het strikte minimum te beperken.

Fijnstof

De fabriek zegt zelf bij de best presterende staalbedrijven voor milieu, CO2 en energie te behoren. Toch geven ze ook toe de norm voor fijnstof niet altijd te halen.


In Gent is heel wat te doen rond dat fijnstof. Eén van de redenen voor het invoeren van het circulatieplan was 'gezondere luchtwegen', en dus minder fijnstof.


Dat een Gentse fabriek op zichzelf dan voor zoveel fijnstofvervuiling zorgt, klinkt erg zuur in de oren. Ook al gaat het dan om een fabriek die zorgt voor heel veel werkgelegenheid en economische activiteit.