Stap dichter bij groen in Meibloemstraat

SLOOP FEL BEVOCHTEN SITE START VOLGENDE WEEK

De bowling en de stallen achter de vroegere meubelfabriek worden afgebroken.
Foto Wannes Nimmegeers De bowling en de stallen achter de vroegere meubelfabriek worden afgebroken.
Een deel van de gebouwen op de Meibloemsite in de Brugse Poort gaat de komende weken tegen de vlakte. Het 8.000 vierkante meter grote terrein waar vroeger een meubelfabriek en een bowling zaten, zou volgebouwd worden. Na stevig protest van de omwonenden komt er groen.

De Meibloemsite, tussen de Meibloemstraat, de Sparrestraat en de Kastanjestraat, werd in 2011 verkocht aan een projectontwikkelaar. Die zou er een straat door trekken en 40 woningen bouwen. Die plannen stuitten op hevig protest in de buurt. De omwonenden vonden de Brugse Poort al voldoende dicht bevolkt, en eisten meer groen en ruimte. De site werd zelfs gekraakt uit protest tegen de plannen. De projectontwikkelaar hertekende de plannen enkele keren, maar uiteindelijk haalden de bewoners hun slag thuis. De stad ruilde de site vorig jaar voor een ander stuk grond, aan Meulestedebrug. De projectontwikkelaar mag daar huizen bouwen - dik tegen de zin van de bewoners van het ook dicht bevolkte Muide - Meulestede - en de stad zou het terrein openstellen voor de buurt.


De tweede stap om van de Meibloemsite een groene ontmoetingsplek voor de buurt te maken, wordt nu genomen. In de week van 17 september wordt een deel van de bebouwing gesloopt. Het gaat om de bowling en de stallen achter de vroegere meubelfabriek. De andere gebouwen worden opnieuw veilig gemaakt. Zo komt er effectief meer plaats voor groen, en kan er een tijdelijk invulling komen vanaf 2019. Het grote binnengebied leent zich voor zowel binnen- als buitenactiviteiten en heeft dus veel potentieel. "Een ontwerp voor de vernieuwde site is er nog niet, maar in afwachting doet het stadsontwikkelingsbedrijf al het mogelijke om hier alvast ruimte te creëren voor meer groen entijdelijk gebruik", zegt schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a). "Daarom gaan we nu alvast over tot sloop."

Asbest

In het voorjaar van 2019 zullen ook delen van de grond op de site gesaneerd worden, aangezien daar - net zoals in delen van de te slopen bebouwing - asbest is aangetroffen. Sogent laat het asbest veilig en zorgvuldig verwijderen, zodat er geen gevaar dreigt voor de gezondheid van de buurt. Om de definitieve invulling te bepalen, zal uitgebreid inspraak van de buurt worden gevraagd. In afwachting kunnen tijdens de tijdelijke invulling al allerhande zaken worden uitgeprobeerd.


De Brugse Poort is niet de enige buurt die een 'buurtproject' wist af te dwingen. Ook in Ledeberg zetten bewoners de stad onder druk om de vroegere Standaerdsite te kopen. Die werd intussen helemaal gesaneerd en heringericht, de opening ervan is dit najaar gepland.