Stad wil 2.250 deelfietsen verspreiden

TWEEWIELERS WORDEN VIA APP GEHUURD EN ZULLEN VIA GPS TRACEERBAAR ZIJN

In het nieuwe deelfietssysteem zullen de fietsen eender waar kunnen gestald worden.
Foto Wannes Nimmegeers In het nieuwe deelfietssysteem zullen de fietsen eender waar kunnen gestald worden.
In het voorjaar van 2019 zullen in Gent 750 tot 2.250 deelfietsen verspreid worden. Die zullen met een app gehuurd kunnen worden en zijn via gps traceerbaar. Daardoor kunnen de fietsen achtergelaten worden en opgepikt waar men dat maar wil. Gent zal meteen meer dergelijke deelfietsen hebben dan Amsterdam.

De stad keurde afgelopen week de spelregels goed waaraan de kandidaten die in het fietsdeelsysteem wil stappen zich moeten houden. Gent had al een deelfietsensysteem, maar die fietsen hebben steeds een vaste stek. Wie bijvoorbeeld een fiets neemt aan de Wiedauwkaai moet die ook naar die plek terugbrengen. Het systeem is weinig succesvol. Daarom wil de stad nu ook een zogenaamd 'Free Floating' Fietsdeelsysteem uitwerken.


"We zoeken drie bedrijven die elk maximaal 750 fietsen inzetten. Er zijn een aantal eisen. Zo moeten de bedrijven een eigen app ontwikkelen en moeten alle fietsen een gps-tracker hebben. Men zal via die app kunnen checken waar er een fiets beschikbaar is. Met een code kan men het slot van de fiets dan openen en de fiets voor een periode huren", legt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. Dat betekent ook dat de fiets eender waar gestald kan worden en dat is meteen ook het mogelijke zwakke punt van het systeem. De fietsen kunnen hinderlijk gestald worden en daar valt weinig aan te doen.

Meer fietsen dan Amsterdam

Jarenlang hield de stad vol dat een dergelijk systeem financieel niet haalbaar was. De kost van het recuperen van de fietsen zou te groot zijn. Nu waagt de stad toch de sprong. "Door drie deelfietsenorganisaties in één keer aan te stellen, willen we de prijs drukken. De drie zij automatisch concurrentie voor mekaar en zullen hun prijzen dus verstandig moeten stellen. We zijn niet zeker dat er drie bedrijven zullen meedingen. Als er slechts één is, zullen er 750 fietsen geplaatst worden, als het er drie zijn tot 2.250." Indien zou blijken dat het systeem een succes is, kan het aantal fietsen opgedreven worden. Opvallend: Amsterdam en Rotterdam hebben al zo'n 'Free Floating deelfietsen', maar daar begon men met 1.000 fietsen. Gent gaat meteen voor meer dan het dubbele.


Ook voor de fietsen werden eisen opgelegd. "De fietsen moeten bestand zijn tegen diefstal en vandalisme. De fietsen moeten ook een geo-fencing systeem hebben. Daardoor kan de fiets geblokkeerd worden indien hij zich te ver van Gents grondgebied bevindt. Fietsen moeten ook goed onderhouden worden en defecte fietsen moeten binnen drie dagen hersteld zijn.


"We rekenen er op dat dit punt in de volgende gemeenteraad wordt goedgekeurd", zegt Watteeuw. "In het voorjaar kunnen de eerste deelfietsen dan al geplaatst worden." Het gaat om een proefproject van twee jaar. Daarna kunnen de vergunningen nog drie keer met een jaar verlengd worden.