Stad ruilt Meibloemsite voor Redersplein

GRONDENRUIL KAN STAD NOG HALF MILJOEN EURO EXTRA KOSTEN

Waar nu nog bowlinghal De Meibloem staat, wil de stad voor "extra groen en zuivere lucht" in de Brugse Poort zorgen.
Foto Wannes Nimmegeers Waar nu nog bowlinghal De Meibloem staat, wil de stad voor "extra groen en zuivere lucht" in de Brugse Poort zorgen.
Een opmerkelijke grondenruil moet er voor zorgen dat de Meibloemsite in de Brugse Poort dan toch nog nieuw leven krijgt. De stad neemt de oude bowlingbaan en de meubelfabriek over van een projectontwikkelaar en zal die slopen om extra groen te creëren voor de buurt. In ruil krijgt de projectontwikkelaar een lap grond aan de Meulestedebrug om een nieuwbouwproject met 50 woningen te realiseren. De deal kan de stad wel nog een half miljoen extra kosten.

De grondenruil wordt deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een operatie met een heel lange voorgeschiedenis. In 2011 hield meubelfabriek Vanden Berghe-Pauvers in de Meibloemstraat er mee op, nadat ook de buren van bowlinghal De Meibloem al gestopt waren. Een projectontwikkelaar was van plan om op die plaats woningen op te trekken.


Meerdere pogingen stuitten echter steevast op kritiek van de omwonenden, en het stadsbestuur weigerde herhaaldelijk een vergunning. Daardoor zat het dossier compleet geblokkeerd. De projectontwikkelaar had 8.000 vierkante meter quasi nutteloze grond midden in een bouwblok in handen.

Extra groen

De stad bleek geïnteresseerd om de grond over te kopen maar de projectontwikkelaar wilde liever een ruildeal. Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent kreeg de opdracht om gronden te zoeken in het eigen patrimonium met eenzelfde waarde en zo kwam men uit bij een lap grond van 4.835 vierkante meter aan de kop van Meulestede.


De ruildeal die op de volgende gemeenteraad beklonken zal worden, zorgt er voor dat de stad een park en buurtvoorzieningen kan bouwen in de Brugse Poort. "We willen voor extra groen en zuivere lucht zorgen in de Brugse Poort", zegt schepen Sven Taeldeman (Sp.a). "De bowlingbaan en een deel van de oude meubelfabriek worden afgebroken om er groen te creëren. De overblijvende gebouwen kunnen een buurtfunctie krijgen voor de verenigingen. De werken zullen eind 2018 kunnen starten en we voorzien nog een tijdelijke invulling van de gebouwen."

Woonproject

Aan Meulestede komt een privaat woonproject. Dat wordt geen echte woontoren zoals eerst voorzien. Er komen 35 appartementen, negen rijwoningen en zes gestapelde woningen. Goed voor 50 wooneenheden dus waarvan de bouw al begin 2019 zou kunnen beginnen. Ook dit project stuit op heel wat tegenstand uit de buurt. Buurtbewoners tekenden massaal een petitie tegen de geplande bouwwerken en plantten dit weekend zelfs kerstbomen op het terrein omdat ze vrezen voor meer drukte en minder groen.

Compensatie

De kans dat het stadsbestuur de vergunning echter zal weigeren lijkt klein. De stad kan immers heel wat geld verliezen indien ze de bouwvergunning weigert. In het contract is een clausule opgenomen waardoor de stad 45.545,45 euro moet betalen per wooneenheid die geweigerd wordt, met een limiet op 490.000 euro. De projectontwikkelaar passeert dus aan de kassa, zelfs als er niet gebouwd kan worden. "Aanvankelijk waren er 56 woningen voorzien op die plek maar we hebben in overleg met de buurt het aantal beperkt tot 50. Dat bedrag in de overeenkomst is een compensatie omdat de grond daardoor minder interessant wordt. De geruilde gronden zijn quasi gelijk in waarde", verzekert Taeldeman.