Schepen Resul Tapmaz stapt uit de politiek

Eigen keuze volgens Resul, opzij geschoven door kartel volgens Turkse website

Resul Tapmaz was 9 jaar schepen in Gent
Wannes Nimmegeers Resul Tapmaz was 9 jaar schepen in Gent
Verrassing van formaat. Schepen Resul Tapmaz (sp.a) stopt met politiek. De reden daarvoor is persoonlijk, stelt hij in een mededeling, en daar wil hij niet dieper op ingaan.

Tampaz zat 12 jaar lang in de gemeenteraad, waarvan 9 jaar als schepen , en had een behoorlijke achterban in Gent. Ook bij de verkiezingen scoorde hij lang niet slecht. Hij kreeg 4.381 voorkeurstemmen. Dat hij nu stopt, komt als een complete verrassing. Tapmaz werd genoemd als schepen, hij zou drie jaar lang de bevoegdheid Feesten krijgen. Hij spreekt van een persoonlijke keuze, maar op Turkse websites klinkt het intussen dat het kartel hem de rug toekeerde.

De mededeling die Resul Tapmaz de wereld in stuurde:

“Ik heb me 12 jaar met volle goesting gesmeten in de Gentse politiek, om mee te bouwen aan een stad waar iedereen thuis is. Ook de komende periode zal ik mij verder voor Gent blijven engageren, maar dan op een andere manier. Na rijp beraad heb ik besloten om geen mandaat op te nemen als lid van het nieuwe Gentse college. Ik zal de komende legislatuur evenmin zetelen in de gemeenteraad. Geen eenvoudige beslissing, maar voor mij de enige juiste, wanneer ik luister naar mijn hart. Niet zonder trots blik ik terug op de 9 jaar waarin ik van op de eerste rij heb mogen meebouwen aan een Gent waar kansen liggen voor iedereen. Van 2009 tot 2012 als schepen bevoegd voor personeelsbeleid, informatica, administratieve vereenvoudiging en kwaliteitszorg, de afgelopen bestuursperiode als schepen van welzijn, gelijke kansen, gezondheid en sport. Vele projecten die ik in de steigers heb gezet, liggen me nauw aan het hart en zal ik nooit vergeten. De wijkgerichte jobbeurzen; streefcijfers en de focus op competenties voor stadspersoneel; de uitbouw van een sociaal en wijkgericht sportbeleid; de versterking van het Gentse voetbal, met Elk Talent Telt voorop; het skatepark aan de Blaarmeersen en de buurtsporthallen in aanbouw; de opstart van een stedelijk beleid rond psychische kwetsbaarheid; het verbeteren van het vangnet en de leefomstandigheden van Gentenaars zonder thuis; het hervormen van de integratiesector en het uittekenen van een ambitieus gelijke-kansenbeleid. In mijn periode als voorzitter van de KAA Gent Foundation is de community-werking volwassen geworden. IN-Gent vzw is gereorganiseerd en klaar voor de toekomst. En als Gent vandaag op de kaart staat op vlak van racisme- en discriminatiebestrijding, is dat dankzij een actieve invulling van het vicevoorzitterschap van ECCAR. Ik hoop dat de Gentenaars nog jarenlang de vruchten plukken van al deze initiatieven. De redenen voor mijn afscheid zijn persoonlijk, en daar wens ik niet dieper op in te gaan. Ik hoop dat dat kan worden gerespecteerd. Uit de grond van mijn hart dank ik de Gentenaars die me op 14 oktober het vertrouwen schonken, met spijt stel ik jullie teleur. Een grote genegenheid voel ik voor mijn compagnons de route, mensen van binnen en buiten de stadsorganisatie die mijn overtuiging delen dat iedereen het moet kunnen maken in deze stad. Mijn partij ben ik dankbaar voor de vele kansen en de steun die ik door de jaren heen heb gekregen. De sp.a-fractie en de nieuwe bestuursploeg wens ik veel succes en de energie om het nieuwe ambitieuze project voor een ondernemend, groen en sociaal Gent aan te vatten. Het was me een waar genoegen, graag tot ziens.”

Resul Tapmaz stopt als politicus
BELGA Resul Tapmaz stopt als politicus

Maar op de Turkse website Belemturktv klinkt een ander verhaal, geschreven door de ‘huisjournalist’ van Resul Tapmaz, die de voorbije jaren zijn beleid met hand en tand verdedigde. Voor wie geen Turks begrijpt staat aan de zijkant een - gekuiste - Nederlandse vertaling. Het komt erop neer dat Resul niet betrokken werd bij de onderhandelingen voor de coalitievorming, en steeds meer aanvoelde dat het kartel hem de rug toekeerde. “Met zijn beleid slaagde Tapmaz erin de verschillende Gentse gemeenschappen in rust en vrede te laten samenleven en is het hem gelukt om geaccepteerd te worden in heel wat etnisch-cultureel diverse gemeenschappen. Zo maakte hij van Gent een leefbare stad”, klinkt het daar. En ook: “Volgens informatie die tot Belemtürk kwam, wordt gezegd dat het kartel op punt staat Resul opzij te schuiven. Mocht dat gebeuren wordt Sp.a, na de 2 rechtse partijen, de 3de partij die de Gentse diversiteit niet vertegenwoordigt. De vraag is hoe zij dit aan de achterban uitgelegd krijgt. De beweringen dat het kartel zich voorbereidt om de rug te keren naar Resul Tapmaz beginen stilaan de ronde te doen binnen de Turkse maar ook andere gemeenschappen. Het zorgt voor ongerustheid bij bepaalde Gentenaren. In de periode dat Resul Tapmaz schepen was, groeide Gent uit tot één van de meest vredige steden van ons land. Beleidsmakers uit andere steden kwamen zelfs inspiratie opdoen in Gent om ook die samenlevingsvorm te kunnen creëren.”

Door Resul Tapmaz die stop, komt Anne Schiettekatte opnieuw de gemeenteraad binnen. Zij is tweede opvolger na Joris Vandebroucke, die de plaats van Daniël Termont inneemt. Wie nu schepen wordt, valt af te wachten. Door deze zet van Tapmaz komen Annelies Storms en Sven Taeldeman terug in beeld als kandidaat-schepen. Storms gaf net dit weekend haar afscheids- en bedankingsfeestje.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Sabine Bretschneider

    Bedankt voor wat je gedaan hebt. We gaan u missen.